کباب سنگی سلبر، غذای سنتی ایل گویان شرناخ
سرویس ترکیه - چگونه با روش کردهای شرناخ با استفاده از سنگ های نسوز کباب تهیه کنیم؟

به گزارش کردپرس، کباب سنگ سلبر (Seleber)، کباب سنتی ایل کُرد گویان، ساکن ارتفاعات اولودره استان شرناخ است. افراد این ایل از دیرباز وقتی به ارتفاعات شنوبا و هلال منطقه اولودره می روند این کباب سنتی را درست می کنند. دلیل نامگذاری آن به کباب سلبر این است که این کباب بر روی سنگ های نازکی به نام سلبر به معنای سنگ/ظرف نسوز درست می شود.

گویانی ها ابتدا سنگ ها را می شویند، سپس آنها را سی دقیقه روی آتش گرم می کنند.   بعد کمی دنبه روی سنگ ها می گذارند تا آب شود و چربی دنبه ها را به سنگ ها می مالند. گوشت ها را که مکعبی خرده کرده اند روی سنگ ها می گذارند. پخته شدن گوشت و آماده شدن کباب بستگی به دمای آتش و ضخامت سنگ ها دارد. کردهای گویان می گویند این کباب ده ها بار لذیذتر از کباب ماهی تابه و سیخ است.

"عظیم بابات" رئیس ایل گویان می گوید: «پیشتر ها وقتی برای شکار یا کارهای دیگر به کوه می رفتیم نمی توانستیم ظرف برای غذا درست کردن پیدا کنیم. سنگ هایی را پیدا کردیم که در برابر گرمای آتش مقاوم هستند و نمی شکنند. همه سنگ ها این ویژگی را ندارند. ما به این سنگ ها سلبر می گوییم. پس از پیدا کردنشان آنها را به خوبی می شوییم و آنها را روی آتش داغ می کنیم. بعد روی آنها کباب درست می کنیم.»