گفتمان اصلاحات قضایی اردوغان صادقانه نیست
سرویس جهان- نماینده حزب کردگرای دموکراتیک خلقها معتقد است گفتمان کنونی رئیس جمهور ترکیه درباره اصلاحات قضایی صادقانه نیست بلکه برای جلب حمایت از دست رفته مردم ترکیه است.

به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اخیراً از ایجاد اصلاحات قضایی برای تسهیل روند محاکمات سخن گفته است. این مسأله باعث شد برخی به این فکر کنند که ممکن است چنین اصلاحاتی به آزادی برخی مقامات کرد ترکیه از جمله صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد این کشور منجر شود. با این حال اردوغان بر عدم آزادی وی تأکید کرده است.

مرال دانیش بشتاش، نماینده حزب کردگرای دموکراتیک خلقهای ترکیه به رویترز گفته است هدف اردوغان از مطرح کردن ایجاد اصلاحات قضایی تبلیغات انتخاباتی و سیاسی است.

وی تأکید کرد که گفتمان اصلاحات وی صادقانه نیست زیرا حزب حاکم عدالت و توسعه 18 سال است که در راس حاکمیت قرار گرفته اما طی این سالها همواره قانون را زیر پا گذاشته است.

بشتاش افزود: این اظهارات فقط یک هدف را دنبال می‌کند و آن تلاش برای به دست آوردن حمایت از دست رفته است. انتخابات تا سه سال دیگر برگزار نمی‌شود اما احزاب حاکم در نظرسنجیها با کاهش محبوبیت روبه رو شده اند.