دندانپزشک تقلبی در میاندوآب به دام قانون افتاد
سرویس آذربایجان غربی- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب گفت: یک واحد دندانسازی و دندانپزشکی غیرمجاز و فاقد مدرک که در امر پزشکی مداخله می کرد، پس از کسب گزارش های مردمی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب، پلمب شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، دکتر سهراب حیدری در این بازه افزود: مداخله در امور پزشکی یکی از مواردی است که متاسفانه در سطح کشور همواره بیماران با آن مواجه هستند و شهرستان میاندوآب نیز از این موضوع مستثنی نیست.

 او ادامه داد: به منظور جلوگیری از این مداخله ها و همچنین برخورد با این موضوع واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب همواره فعال بوده و با بازدیدهای شبانه روزی به صورت آشکار و پنهان در راستای مقابله با این مداخلات همواره می کوشد.

دکتر حیدری اظهار داشت: در جدیدترین بررسی های صورت گرفته، یک واحد غیر مجاز و مداخله گر در امور دندانسازی و دندانپزشکی که به صورت کاملا غیربهداشتی و فاقد مدارک اداره می شد، توسط واحد نظارت بر درمان و امور حقوقی شبکه پلمب شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب اضافه کرد: این واحد در یکی از مناطق شهری میاندوآب مستقر بود و فرد دندانساز و دندانپزشک، بدون هیچ گونه مدرک پزشکی و با جعل برخی عناوین، اقدام به درمان غیرمجاز مردم می کرد.