چالش گرمخانه در قروه؛ وعده هایی در مسیر تکرار!
سرویس کردستان- ایجاد گرمخانه در قروه در حالی تبدیل به چالشی در مسیر تکرار وعده ها شده که در فقدان مسئولیت اجتماعی مسئولان آمار معتادان و افراد بی خانمان در شهرستان روبه افزایش می رود.

به گزارش خبرنگار کردپرس، گرمخانه؛ یکی از اساسی ترین نیازهای لازم برای هر شهری است. نیازی که به افراد بی خانمان، کارتن خواب و آسیب دیدگان اجتماع و... پناهگاه و غذای بی چشمداشت می دهد و هزینه های آن از راه دولتی با خدمات گروه های اجتماعی تأمین می شود. براساس قانون، سازمان بهزیستی مؤظف است افراد بی سرپرست، ناتوان، معلول و سالمندان نیازمند را در اماکن مناسب نگهداری کند و آموزش دهد. این سازمان همچنین باید پوشش های حمایتی لازم را تا ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد کند.

ایجاد یک مکان برای افراد بی خانمان از معتاد گرفته تا مابقی باید یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی مسئولان باشد؛ مقوله ای که در شهرستان قروه چندان احساس نمی شود و گویا هر بار زیر سایه سنگین وعده ها جان می بازد.

حس مسئولیت اجتماعی در قروه نیست...

در شهر 95 هزار نفری قروه که معلوم نیست چرا روز به روز به تعداد نیازمندان و معتادان آن افزوده می شود! اینکه گرمخانه ای نیست تا افراد بی سرپناه به آنجا مراجعه کنند نه تنها قابل قبول نبوده بلکه ضعف عملکردی و بی تفاوتی متولیان امر از بهزیستی تا فرمانداری و شهرداری و... را نشان می دهد.

در این میان مثل همیشه اینکه مسئولیت راه اندازی گرمخانه تا مدیریت آن با کدام ارگان است برای مسئولان مهم تر هست تا احساس مسئولیت نسبت به جامعه و رفع مشکلات اجتماعی!

از یک طرف اکثر ارگان ها و کمپ ها راه اندازی گرمخانه را وظیفه شهرداری می دانند و از طرف دیگر شهرداری معتقد است فقط راه اندازی گرمخانه را می تواند انجام دهد و مدیریت آن با شهرداری نیست.

این پاسکاری در حالی است که قانون صراحتاً وظایف دستگاه های متولی را مشخص و تعیین کرده، براساس آیین‌نامه سامانه متکدیان و افراد بی خانمان مصوبه سال 78 شورای عالی اداری کشور، راه اندازی گرم‌خانه بر عهده شهرداری، مدیریت و تأمین اعتبار آن از وظایف بهزیستی و البته فرمانداری است‌‌.

حال با این قانون مشخص اینکه چرا مسئولان نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی می کنند و زیر بار مسئولیت تعیین شده نمی روند جای سؤال دارد!

تکرار وعده ها در کنار مکان سنجی...

سال هاست در شورای مبارزه با مواد مخدر دو معضل اساسی در شهرستان مدام مطرح می شود و هربار هم در حصار وعده ها می ماند؛ ابتدا ساماندهی معتادان متجاهر و سپس راه اندازی گرمخانه. دو موضوعی که به هم مرتبط هستند. یعنی بیشتر سخن متولیان برای جمع آوری معتادان متجاهر این است که اگر آنان جمع آوری شوند جایی برای نگهداریشان نیست و به یک گرمخانه برای این کار نیاز است.

حال بار دیگر این مسئله در حالی تکرار می شود که گویا کمی جدی تر شده اند مسئولان؛ به طوری که به مکان سنجی برای راه اندازی گرمخانه اقدام کردند.

روز یکشنبه نهم ماه جاری اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان به بازدید از مکان هایی برای تعیین محل گرمخانه پرداختند. در این میان سه نقطه برای ایجاد گرمخانه مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت یکی از این مکان ها که مربوط به شهرداری (محل سازمان حمل و نقل قدیم) بود به تأیید اعضا رسید.

غیبت بی تدبیرانه شورای شهر...

نکاته جالب در این بازدید برای تعیین مکان، غیبت اعضای شورای شهر بود. شورای شهری که باید دغدغه چنین مسئله ای را داشته باشد اما گویا از 7 عضو شورا دو نفر که عملکرد مثبتی هم نداشته اند بیشتر به فکر تبلیغات برای انتخابات هستند و مابقی هم در کل دفتر شورای شهر را بسته و روی طاقچه بی خیالی گذاشته اند! حالا عجیب تر زمانی است که طرح ساخت گرمخانه در مکان تعیین شده وقتی به شورای شهر می رود مثل همیشه با مخالفت اعضای شورا روبرو می گردد و بازهم جریان همان آش و همان کاسه...

باید گفت تمامی شواهد نشان می دهد شورای شهر در تمامی دوره ها هرگز دغدغه مشکلات اجتماعی و فرهنگی شهر را نداشته اند و معلوم هم نیست در خصوص مسئولیت اجتماعی در شورا مطلع هستند یا نه؟!

هشدار افزایش معتادان و افراد بی خانمان

در هر صورت ساخت گرمخانه در کنار هشدار افزایش روز به روز معتادان متجاهر و افراد بی سرپرست و بی خانمان نیازی است ضروری که اگر جدی گرفته نشود باید منتظر آسیب هایی خطرناک در سطح شهر بود. آسیب هایی که منجر به سرقت، قتل، بیماری، فساد و ... می شود.

نیاز است متولیان امر به جای هرگونه تضاد و تنش فکری یکبار برای همیشه احساس مسئولیت کرده و این دغدغه اجتماعی را رفع و به وعده های چند ساله ای که هر بار در مسیر تکرار خوش می درخشند، عمل نمایند./

* گزارش: زیبا امیدی فر