شهادت یکی از مرزبانان کردستان در نوار مرزی
سرویس کردستان- یکی از مرزبانان استان کردستان در نوار مرزی مریوان به شهادت رسید.

به گزارش کُرد پرس به نقل از ایرنا،  یک نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی کردستان شب گذشته در حین کنترل و پایش نوار مرزی به شهادت رسید.

استوار محمدرسول حاتمی از کارکنان مرزبانی کردستان، هنگ مرزبانی شهرستان مریوان بود که حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

اخبار تکمیلی ارسال می شود.....