افزایش نگرانی ها از گسترش دامنه عملیات ترکیه در اقلیم کردستان
سرویس جهان- کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا و نهاد وابسته به مسیحیان جهان نسبت به گسترس حملات نظامی ترکیه به مناطق مسیحی نشین اقلیم کردستان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش کردپرس، نادینه مائنزا، نایب رییس کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در توییتی نسبت به گسترش دامنه عملیات نظامی ترکیه در اقلیم کردستان به بهانه مقابله با پ.ک.ک ابراز نگرانی کرد.

او با اشاره به آسیب دیدن برخی روستاهای مسیحی نشین اقلیم کردستان بر اثر حملات ترکیه، نسبت به آسیب دیدن شهروندان عادی در عملیات نظامی ترکیه ابراز نگرانی کرد.

سازمان همیاری مسیحیان جهان نیز در بیانیه ای نسبت به کشیدن شدن جنگ ترکیه علیه پ.ک.ک در اقلیم کردستان، به روستاهای مسیحی نشین ابراز نگرانی کرد.

این سازمان از خروج بیشتر ساکنان روستای مسیحی نشین مسیکا در اقلیم کردستان بر اثر حملات ترکیه خبر داد.