روایت های متناقض از جان باختن 5 نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی کە قائم مقام وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان تاکید می کند کە 5 نیروی پیشمرگ از نیروهای ویژە زیروانی در درگیری با پ.ک.ک، در کوه متینا جان خود را از دست دادند، برخی روایت های دیگر حاکی از این است کە این نیروها در پی حملە هوایی ترکیه در این منطقە جان باختە اند.

بە گزارش کردپرس، امروز  شنبە 15 خرداد / 5 ژوئن،  سربست لزگین قائم مقام وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، اعلام کرد کە نیروهای پیشمرگ زیروانی (نیروهای پیشمرگ ویژە وابستە بە حزب دمکرات کردستان) در کوه متینا واقع در استان دهوک، گرفتار کمین پ.ک.ک، شدە و طی درگیری با نیروهای پ.ک.ک، 5 تن از نیروهای زیروانی جان خود را از دست دادە و 2 تن دیگر نیز مجروح شدە اند.

اما سایت خبری روژ نیوز در خبری گزارش داد کە 4 نیروی پیشمرگ وابستە بە حزب دمکرات کردستان (پارتی) طی حملە هوایی ترکیه بە منطقە متینا هدف قرار گرفتە شدە و جان خود را از دست دادە اند و 5 نیروی دیگر نیز مجروح شدە اند، اما این خبر با وجود اینکە از سوی برخی از رسانە ها از جملە ملت پرس بازنشر شده بود؛ پس از ساعتی از خروجی سایت مذکور حذف شد.

از سوی دیگر  علی محمد صالح نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان با انتشار پیامی در صفحە شخصی خود در شبکە اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد کە 4 تن از نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در حملە هوایی ترکیه بە کوه متینا جان خود را از دست دادە اند.

در همین حال  شفق نیوز  رسانە وابستە بە حزب دمکرات کردستان نیز در خبری گزارش داد کە  امروز شنبه تعدادی از نیروهای پیشمرگ اقلیم در حملە جنگندە های ارتش ترکیه در استان دهوک جان خود را از دست دادە اند و سرلشکر جمال ایمینکی رئیس ستاد پیشمرگ، این خبر را تأیید کرد، اما بە جزئیات دیگری در مورد این حادثه اشارە نکرد، اما این خبر نیز پس از ساعتی در خروجی سایت شفق نیوز اصلاح شدە و اعلام شد کە این نیروها طی درگیری با پ.ک.ک جان باختە اند.

روژ نیوز همچنین گزارش دادە کە حزب دمکرات کردستان (پارتی) از ساعت 4 بامداد امروز شنبە بە وقت محلی، شمار زیادی از نیروهای خود را بە همراه نیروهای ارتش عراق سوی مناطق تحت کنترل نیروهای پ.ک.ک، در آمیدی و متینا اعزام کردە و نیروهای پ.ک.ک، برای جلوگیری از پیشروی بیشتر آنان بە پایگاه های استقرار خود اقدام بە شلیک هوایی کردە اند.

شاخە نظامی پ.ک.ک، نیز با انتشار اطلاعیە ای از نیروهای حزب دمکرات خواست کە از پشت بە نیروهای پ.ک.ک، خنجر نزنند.

در این اطلاعیە آمدە کە نیروهای وابستە بە حزب دمکرات سعی در ورود بە مناطق محل استقرار نیروهای پ.ک.ک دارند و این در حالی است کە نیروهای پ.ک.ک، در حال مقاومت در برابر پیشروی ها و اشغالگری  ارتش ترکیه در اقلیم کردستان هستند و بە همین دلیل از نیروهای پارتی درخواست شدە از پشت بە نیروهای پ.ک.ک، خنجر نزدە و خون خواهران و برادران خود را نریزند.

پیشتر نیز چندین بار درگیری های پراکندە ای میان نیروهای پ.ک.ک و پارتی در مناطق اربیل و دهوک روی دادە و این درگیری ها تلفاتی را بە دنبال داشتە است.

وقوع این درگیریها در حالی است کە رهبران دو طرف تاکید می کند، جنگ برادرکشی و کرد علیە کرد خط قرمز است و روی نخواهد داد.