بخشنامه جدید اداره خودگردان درباره خدمت سربازی آوارگان
سرویس سوریه-اداره خودگردان کُردستان‌ سوریه مدت زمان‌ سپری کردن دوره خدمت سربازی مشمولانی که جزء آوارگان عفرین، سریکانی و گری‌سپی محسوب می شوند به مدت شش ماه به تعویق می اندازد.
به گزارش کُردپرس، روز گذشته ریاست مشترک دفتر دفاع جوهری شمال و شرق سوریه طی بخشنامه‌ای کلیه افراد مشمول دوره خدمت سربازی در عفرین، گر‌ی‌سپی و سریکانی که اینک تحت کنترل ترکیه قرار گرفته‌اند را برای مدت شش به تعویق انداخت. این بخشنامه از 6-6-2021  تا 31-12-2021 لازم‌ الاجر است.
در آغاز ماه مه، ریاست مشترک دفتر دفاع در شمال شرقی سوریه بخشنامه ای صادر کرد که در آن متولدین مورد نیاز برای وظیفه خدمت سربازی در سال 2021 مشخص شده است.بر اساس این بخشنامه، افرادی که از تاریخ 1/1/1990 تا 30/4/2003 به دنیا آمده اند، موظفند خود را برای انجام‌ خدمت سربازی معرفی نمایند.