نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان احزاب در مناظرات
سرویس ایران- در دو مناظره انتخاباتی 1400 بخش هایی از شخصیت سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص گردید. هر نامزد با گرایشات خاص سیاسی ماهیت شخصیتی خود را تا حدودی نمایان کرد.

کرد پرس- محسن رضایی به عنوان پرتکرارترین نامزد انتخاباتی با چهره ای جدید و برنامه های اقتصادی کاربردی در مناظرات ظاهر شد و با استفاده از عقبه ایثارگری ملی و قومیتی توانسته است مخاطبینی را به خود جلب نماید.

 قاضی زاده هاشمی، بعنوان جوانترین کاندیدای این دوره با طمانینه و بدون ورود به مناقشات متدواول توانسته جلب توجه نموده و ورودی آرام و رشد منطقی را دربین نامزدها به خود اختصاص بدهد.

سید ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه با عقبه ای عدالتخواهی و کارآمد در جنگ ناکارآمدی و فساد گسترده به میدان آمده است که با توجه به نیازهای فوری جامعه به مبارزه با فساد و تغییر وضع موجود توانسته در بین اقشارضعیف و متوسط جامعه تاثیر گذاربوده وعلی رغم هجمه های مستقیم به او، کمترین واکنش را نسبت به میزان هجمه ها داشته است و از طرفی چون رقیب وضع موجود و پرچم دار مبارزه با فساد می باشد توجهات زیادی را به خود جلب نموده است.

سعید جلیلی نیز جزو نامزدهای متوالی چند دوره ریاست جمهوری بوده است که با دیدگاه های خاص خود و ثبات شخصیتی با عقبه ایثارگری مخاطبان خاصی را جذب نموده است. او  با پرداختن به برنامه محوری کمتر درگیرحاشیه های مناظرات شده اگرچه از وضعیت موجود نیز انتقادات جدی را هم داشته است.

 علیرضا زاکانی شخصیتی پرجوش و خروش و دغدغه مند و با سابقه ایثارگری و فعالیت در درون جریانات انقلابی برندی خاص را برای خود رقم زده است و در مبارزه با فساد وانحرافات دولت ها، گوی سبقت را از همگان ربوده و شخصیتی محکم در مقابل کج روی ها از خود بجای گذاشته است.

مهرعلیزاده نیز که سابقه کاندیداتوری ریاست جمهوری را در پرونده خود دارد خود را صراحتا وابسته به طیف اصلاحات دانسته و حتی قبل و حین ثبت نام و حتی پس از اولین مناظرات نیز به بزرگان اصلاحات خود را نزدیک کرده و حتی راضی به یک سنجاق سیاسی بود که خود را به آنان پیوست نماید. علیرغم اینکه از ابتدا در زمین اصلاحات رشد نموده است ولی تا کنون هیچکدام از رهبران مطرح اصلاحات حاضر به  دادن یک چراغ سبز برای اینکه او خود را نماینده اصلاحات دراین دوره معرفی نماید نشده اند.  

گویا اصلاحات یا رغبتی به حضور درقابت های این دوره ندارد و یا اینکه هنوزاز پشتیبانی دولت ناکارآمد حسن روحانی درمحاق و گیج وسرگردان می باشند و با خود می اندیشند روحانی با آن عقبه سیاسی و پشتیبانی مستقیم مرحوم هاشمی رفسنجانی و دفاع تمام قد خاتمی از او  چنین وضعی پیدا نمود. مهرعلیزاده بطریق اولی هرگز نمی تواند انتظارات اصلاحات را براورده نماید.پ هرچند که مرتبا مهرعلیزاده در بین مناظرات خود را نماینده اصلاحات می داند اما همچنان در حسرت یه کلمه تکراری است که برای حسن روحانی تکرارگردید.

عبدالناصرهمتی اولین بار است که  نامزدی ریاست جمهوری را تجربه می کند. او از درون سیستم بانکی کشور به عرصه رقابت های انتخاباتی ورود کرده است. نامبرده دارای شخصیتی تکنوکرات است و خود را وارث جریان سازندگی و بگفته خودش بی قدرتان می داند. هرچند آنقدر دولت روحانی به فلاکت افتاده که خزانه داراصلی اش هم از اینکه خود را به صورت ظاهر و علنی به او منتصب کند ابا دارد، اما بواقع او همان نماینده دولت بوده که بتازگی استعفای سوری او را پذیرفته اند و گرنه صدا و سیمایش همان دولت حسن روحانی می باشد.

ورود زودهنگام به منازعات مناظراتی بیانگرعجول بودن او در کسب عنوان قهرمان مناظراتی بود .او که تنها داشته اش آمار و ارقام مالی و سیستم پولی کشورمی باشد نتوانست در مناظرات تلویزیونی حتی نوشته های سیاسی را هم از روی کاغذ بخواند اوکه با تاسی گرفتن از تجربه گذشتگان پیوسته خود را یک طرف و نامزدهای دیگر را درطرف دیگرمحسوب نمود و همواره خود را وارث اندیشه اصلاحات وسازندگی م یداند نه درکی از اصلاحات دارد و نه سازندگی را می شناسد.به همین خاطر این دو نامزد متفاوت نمی توانند جریانات اصلاحات وسازندگی را نمایندگی کنند و رهبران اصلاحات و سازندگی هم نمی توانند به وزن سیاسی آنان اعتماد کنند. دوره گذشته مرحوم رفسنجانی بود که توانست روحانی را پرو بال بدهد اینک روحانی خودش پروبالش شکسته تا چه رسد بتواند به کسی پرو بال بدهد.