اهم رویدادهای اقلیم کردستان در 24 ساعت گذشتە/ جمعه 21 خرداد
سرویس عراق و اقلیم کردستان-دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان با نخست وزیر یونان، حملات ترکیه بە اقلیم کردستان و سفر رئیس اقلیم بە امارات ، از اهم اخبار و موضوعات 24 ساعت گذشتە در اقلیم کردستان بودە است.

بە گزارش کردپرس، اهم اخبار و رویدادهای اقلیم کردستان در جمعه 21 خرداد / 11 ژوئن، بە شرح ذیل بودە است:

 • دیدار  نخست وزیر اقلیم کردستان و نخست وزیر یونان در آتن دربارە توسعە روابط دو جانبە.
 • نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفری رسمی وارد امارات متحدە عربی شد.
 • رئیس ادارە پست های بازرسی اربیل: امور گردشگران در پست های بازرسی در 5 دقیقە انجام می شود.
 • سازمان امور گردشگری اقلیم کردستان: طی 4 ماه گذشتە 700 هزار گردشگر وارد اقلیم شدە اند.
 • کمیتە مشترک پارلمان کردستان: ارتش ترکیه دست بە غارت اموال و دارایی های ساکنان روستاهای مرزی اقلیم کردستان می زند.
 • خودکشی یک زن تبعە نپال در سلیمانیە.
 • شاخە نظامی پ.ک.ک، از وقوع درگیری شدید با نظامیان ترکیه در مناطق آواشین، زاپ و متینا و کشتە شدن 11 نظامی ترکیه در دو روز گذشتە خبر داد.
 • چند کارگر عرب یک شهروند ساکن سلیمانیە را در منزل خود بە قتل رساندە و با خودروی مقتول متواری شدند.
 • ابراز نگرانی رهبر جنبش تغییر از عدم اجرای اصلاحات در وزارت پیشمرگ و وضعیت پروندە فعالین محکوم شدە منطقە بادینان اقلیم کردستان.
 • عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی کردستان: مشکل میان حزب دمکرات و پ.ک.ک، سیاسی است و وزارت امور داخلی اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگ قادر بە حل آن نیستند.
 • نمایندە جنبش تغییر در مجلس عراق: پ.ک.ک، هم در اقلیم کردرستان حضور نداشتە باشد، ترکیه در هر حال بە اقلیم حملە می کند.
 • رای گیری انتخابات رئیاست جمهوری ایران برای شهروندان ایرانی در سلیمانیە و حلبچە انجام می شود.