احزاب شیعه عراقی در دیدار با بافل طالبانی حمایت خود را از تصدی منصب ریاست جمهوری توسط اتحادیه میهنی اعلام کردند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده اتحادیه میهنی در مجلس عراق اعلام کردکه احزاب شیعه عراقی در دیدارهای اخیر با رئیس مشترک این حزب در بغداد، اعلام کرده اند، از اتحادیه میهنی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق در دوره آتی، حمایت می کنند.

به گزارش کردپرس، شیرکو میرویس که در دیدارهای اخیر بافل طالبانی رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی در بغداد با احزاب و جریان های سیاسی عراقی حضور داشته،  در گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، گفت که بر اساس توافق زیربنایی میان طیف های عراقی منصب ریاست جمهوری برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس برای سنی ها است و مناقشاتی که میان جریان های کردی عراق درباره تصدی ریاست جمهوری دیده می شود بیشتر به تبلیغات انتخاباتی مربوط است.

نماینده اتحادیه میهنی در مجلس عراق و عضو شورای رهبری این حزب، افزود که بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی در دیدارهای اخیر خود در بغداد به صورت روشن و قاطع اعلام کرده که منصب ریاست جمهوری برای کردها و در میان احزاب کرد، سهم اتحادیه میهنی است و دکتر برهم صالح رئیس جمهور کنونی و عضو ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی نامزد حزب برای تصدی دوباره این منصب در دوره آتی است.

وی با اشاره به اینکه جریان های سنی هیچ مشکلی با این مسئله ندارند و بحثی هم مطرح نکرده اند، گفت که جریان های شیعه نیز به بافل طالبانی گفته اند از اتحادیه میهنی در تصدی منصب ریاست جمهوری طی دوره آتی حمایت می کنند.

همچنین گفت که رئیس جمهور حافظ قانون اساسی بوده و اختیارات مشخصی دارد و کردها و برخی جریان ها نیز از عملکرد کابینه کنونی نگرانی هایی دارند و ممکن است که رئیس جمهور در مسئله ای یک جریان سیاسی را ناراضی کرده باشد، اما در نهایت قانون تصمیم گیرنده است و کار رئیس جمهور و رئیس مجلس راضی کردن احزاب و جریان ها نیست بلکه اجرای قانون اساسی است،اما در نهایت موضوع مهم این است که همگی با هم عراق را اداره کنند.