واکنش وزارت امور خارجه ترکیه به درخواست تحریم های سنگین علیه ترکیه از سوی پارلمان اروپا
سرویس ترکیه – سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم پارلمان اروپا در خصوص اعمال تحریم های سنگین علیه ترکیه در ارتباط با مسئله قبرس را غیر قابل قبول توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، حامی آکسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در اظهاراتی با انتقاد شدید از درخواست پارلمان اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های سنگین علیه ترکیه عنوان کرد: «آنکارا تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا در خصوص ترکیه و قبرس را تماماً رد می کند. این درخواست که در ارتباط با ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی گرفته شده است هیچ پایه و اساسی نداشته و آن را تماماً رد می کنیم. تا زمانی که اتحادیه اروپا این ذهنیت و تفکر را در ارتباط با مسئله قبرس حفظ کند هیچ یک از ارگان های اتحادیه اروپا نخواهند توانست برای مسئله قبرس راه حل سازنده ای ارائه دهند».

لازم به ذکر است، پارلمان اتحادیه اروپا با رای اکثریت نمایندگان خود تحرکات و اقدامات غیرقانونی دولت ترکیه در جزیره قبرس را محکوم کرده و از شورای اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم های سنگین علیه دولت ترکیه شده اند. اتحادیه اروپا دولت ترکیه را به ایجاد تنش میان دولت مستقل قبرس و جمهوری ترک قبرس شمالی متهم می کند.

 

کد خبرنگار: 30102