تحلیلی بر انتخابات شورای شهرهای پاوه و عوامل موثر برناکارآمدی آنها / محمد فاروق یوسفی
سرویس کرمانشاه _ "انتخابات سال ۱۴۰۰ شهر پاوه با سنوات گذشته از منظر کمی و کیفی قطعاً دستخوش تغییراتی چند بوده و با حضور روستاهای دوریسان، چورژی، سرکران ونُسمه که از قضی جمعیت بسیاری بالایی را نیز در خود جای دارند، می رود تاثیرگذاری خویش را بیش از پیش نشان دهد . .. و این خود سبب می گردد تا به ارتقای نرم درصدی رای دهندگان شهر پاوه درقیاس با سنوات گذشته بینجامد و روند صعودی را دراین خطه را عینیت بخشد. "

خبرگزاری کردپرس _  ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ روز  سرنوشت سازی است که آحاد مردم ایران به تناسب وضعیت منطقه ای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و در مواردی نیز میان دوره ای مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی با انتخاب گزینه ی اصلح مسیر تصمیم سازی را برای منتخبین خویش هموار می نمایند. در ذیل با گذری به انتخابات ریاست جمهوری به شوراهای اسلامی شهر می پردازیم به امید که مورد توجه قرار گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری این دوره با حضور ۷ کاندیدای ریاست جمهوری از مدت ها قبل به صورت گسترده در شبکه ها وکانال های صداوسیما شروع شده وکم وبیش مردم با دیدگاه نامزدهای محترم آشنا شده اند و مناظره های تلویزیونی در این راستا بیشترین تاثیرگذاری را داشته اند.

علی ایحال برداشت ذهنی نگارنده که ممکن است از منظر بعضی ها منطبق بر واقعیت نبوده ویا با انتقاداتی چند همراه شود ،  برآیند مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری  مشخص نمود محتمل است رقابت اصلی فی مابین آقایان رئیسی وهمتی به عنوان پرچمداران دوطیف فکری جامعه در جریان باشد، هرچند که خیلی ها بنابه دلایلی از همکنون آقای رئیسی را رئیس جمهور آینده می دانند وصدالبته چنین نیز هست .

دراین میان سه نفر از کاندیداها از منظر سخنوری و ارائه برنامه به نوعی مسلط نشان می دادند، لکن اداره امور با سخنوری ممکن و میسور نبوده و گاهاً تندروی بعضی از اینها در ادامه می تواند با تبعاتی چند برای کشور همراه باشد، بطور خلاصه یادآور می شوم همتی چهره گمنامی که دراین چند روزه خود را به عنوان گزینه ای مسلط و توانمند معرفی نمود و در بعضی از نظرسنجی ها حتی در موقعیت بهتری درقبال بعضی دیگر از کاندیداها نشان داد ، ضمن احترام به این بزرگوار یادآور می شود نه تنها ایشان بلکه مهمترین گزینه ی شاخص اصلاحات نیز به دلایلی قادر به اجرای وعده های خویش در شرایط پیش رو نخواهد بود ….

 یکدست بودن مجلس شورای اسلامی ودیگر مراجع تصمیم گیری توان اداره وعده و وعید گزینه اصلاح طلب را به نوعی سلب نموده و همان اتفاقی که اینک برای دولت روحانی به وجود آمد کم و بیش نیز تکرار می شود، از طرفی پیشینه مثبت رئیسی در قوه قضائیه و صبوری وی در ادامه به کمک می آید تا ایشان را در موقعیتی بهتر ببینیم و این امر نیز نه به جهت صرف شخصیت وجودی ایشان بلکه به دلیل همراهی تمام مراکز تصمیم ساز کشور می تواند به موفقیت بیشترش در اداره امور بینجامد.  ….

شوراهای اسلامی شهر و روستا

و اما ثبت نام ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان به اتمام رسید و طی آن ۷۴ نفر کاندیدای کرسی پارلمان محلی در شهرهای پاوه، نودشه، نوسود، بانه وره و باینگان شدند و در ادامه با اتمام پروسه ی ثبت نام و انصراف تعدادی از دواطلبان  و نیز تائید نهایی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان مشخص گردید رقابت بین ۶۵ نفر از داوطلبان ورود به پارلمان محلی به ترتیب در شهرهای باینگان ، نوسود و نودشه هرکدام ۹ نفر ، بانه وره ۱۲ نفرو شهر پاوه نیز ۲۶ نفر در این دوره به نمایش می گذارد.

به دلیل تعداد محدود داوطلبان در شهرهای باینگان ، نوسود و نودشه شانس هریک از افراد به مراتب بیشتر از بانه وره و پاوه می باشد ، دراین سه شهر با انتخاب ۵ نفر اصلی وسه نفر علی البدل در واقع یک نفر از کورس رقابت باز می ماند. لکن  در بانه وره نیز تا حدودی شرایط انتخاب متفاوت از این سه شهر بوده این درحالی است که وضعیت رقابت در شهر پاوه تقریباً سخت تر از دیگر شهرها را نشان می دهد بطوریکه به ازای هر ۵ نفر تنها یکنفر می تواند پیروز این کارزار شناخته شود.

آنچه محرز است رقابت انتخاباتی در شهر پاوه با سنوات گذشته توفیر بسیار دارد، الحاق روستاهای حاشیه شهر و اولین حضور ساکنین این مناطق در انتخابات شورای شهر می تواند به تغییر موازنه ها وپیش بینی ها بینجامد واین موضوع بر اهمیت انتخابات شهر پاوه دوچندان می افزاید.

حضور کم رنگ شهروندان پاوه در انتخابات نیاز به ریشه یابی دارد

متاسفانه قریب به اکثریت شهروندان پاوه در انتخابات گذشته همواره برخلاف انتظار حضور کمرنگی دارند (کمتر از ۴۵ درصد) این موضوع اگرچه نیاز به ریشه یابی داشته و صدالبته می طلبد به تجزیه وتحلیل علل وعوامل موثر بر این پروسه تاملی کارشناسانه نمود و زمینه مشارکت بیش از پیش شهروندان این دیار را فراهم آورد، لکن به دلایلی همواره این مهم با غفلت مجریان مواجه گردیده و با اتمام پروسه ی انتخابات پرونده ی موردنظر مختومه شده تلقی گردیده وهیچگاه به چون وچرایی مراتب نپرداختند تا زمینه ی حضور پررنگ شهروندان در این دیار را به نوعی فراهم آورند.

علی ایحال انتخابات سال ۱۴۰۰ شهر پاوه با سنوات گذشته از منظر کمی و کیفی قطعاً دستخوش تغییراتی چند بوده و با حضور روستاهای دوریسان، چورژی، سرکران ونُسمه که از قضی جمعیت بسیاری بالایی را نیز در خود جای دارند، می رود تاثیرگذاری خویش را بیش از پیش نشان دهد . مناطق یادشده اگرچه از منظر جمعیتی قابل قیاس با شهر پاوه نیستند ، لکن از آنجائیکه کماکان بافت روستایی خویش را حفظ نموده پیش بینی می شود، همچنان شاهد حضور قریب به اتفاق رای دهندگان در این مناطق باشیم و این خود سبب می گردد تا به ارتقای نرم درصدی رای دهندگان شهر پاوه درقیاس با سنوات گذشته بینجامد و روند صعودی را دراین خطه را عینیت بخشد.

با یک بررسی ساده مشخص می شود تقریباً یک سوم کاندیداها ۲۳  نفر حتی المقدور تجربه عضویت دریک ویا چند دوره ی  شورای شهرهای تابعه شهرستان را به شرح ذیل دارا هستند:

شهر باینگان :

بالغ بر ۵۵ درصد شرکت کنندگان شهر باینگان نیز تجربه ی حداقل یکبار عضویت در شورای شهر را دارا هستند ( ۱-  بهروز خسروی ۲- فریدون خسروی ۳- ولی رحمانی راد ۴-  تیمور سعیدیانی و۵-  فریدون قادری ) و چهار نفر دیگر ( ۱- بهزاد انفرادی ۲- آرام  باینگانی ۳- طالب حیدری و ۴- عبدالواحد حیدری) نیز تمایل دارند اگر تقدیر همراهی نمایند شانس خویش را در این وادی تجربه نمایند.

شهر بانه وره :

تقریباً ۵۰ درصد شرکت کنندگان تجربه عضویت در شورای شهر را دارا هستند( ۱- سعید الماسی راد ۲- محمد سلیم بیابانی ۳- ناطق پیرویسی ۴- جلیل عبدالهی ۵- حاج عادل کریمی ۶-  رزگار میرانی نژاد ) ومابقی داوطلبین ( ۱- شیرزاد امامی ۲- عبدالمجید سهرابی۳- سابق عثمانی ۴- عادل کریمی ۵- وزیر کریمی ۶- مختار یوسفی نیا) نیز اولین باری است که قصد کسب این تجربه را در سر می پرورانند.

شهر نوسود:

چهل وچهار درصد شرکت کنندگان نوسودی ( ۱- لقمان نادری ۲- دانا آژند ۳- هاشم فاطمی و ۴- کاظم لطیفی)  تجربه یک ویا دو دوره حضور در شورای شهر نوسود را دارا هستند این در حالی است که ۵۶ درصد دیگر ( ۱-   سیاوش ابراهیمی  ۲- احسان رحمانی ۳- ناجح رسولی ۴- کیوان لطفی ۵- نوید مرادی مولودی ) نیروهای جدیدی هستند که قصد حضور در پارلمان محلی شهر نوسود می باشند.

شهر نودشه

سی وسه درصد شرکت کنندگان نودشی ( ۱- مجید دادگر ۲- مهدی شبرندی و ۳- صادق رمضانی) تجربه شورای ادوارگذشته ی شهر را دارند وشصت وهفت درصد نیز گزگینه های جدیدی هستند که تمایل دارند دراین رقابت درصورت اعتماد مردمی شانس خود را بیازمایند ( ۱- عمار اسمعیلی  ۲- جمیله روشنی ۳- هیرش شریفیان ۴- سروه شریفی ۵- ظهور مومنی و ۶- فرزاد مومنی)

شهر پاوه :

تقریباً ۱۹ درصد کاندیداهای شهر پاوه تجربه یک ویا چند دوره عضویت در شورای شهر پاوه را داراهستند ( ۱- جهانبخش لطف الهی ۲- شاهدوست احمدی۳-  صابر ازدو۴- سیدآزاد حسینی و۵- دلشاد جراح زاده) که در این میان جهان بخش لطف الهی در سطح استان و چه بسا کشور رکوردار حضور در شورای اسلامی شهر بوده ( ۴ دوره معادل ۱۸ سال  شخصاً و یک دوره نیز غیرمستقیم (فرزند ایشان) در این کارزار حضور فعالی داشته واین بار نیز تمایل دارد بار دگر شانس خویش را در کسب رکورد دست نیافتنی تر آزمایش نماید هرچند که باید صبوری پیشه نمود تا آرای ماخوذه چگونه وضعیت را تعبیر وتفسیر می نماید.

علی ایحال ۲۱ نفر دیگر ( ۱- مختار ابراهیمی ۲- تحسین بابایی ۳- کریم باغبان ۴- سرکوت بهرام زاده ۵-  سابق حسینی ۶- کامران حسینی ۷- سید مبین حسینی ۸-  علی اشرف خسروی ۹- نذیر دولتخواه  ۱۰- فریدون رامین ۱۱- ارشاد رحمانی  ۱۲- بابک رحیمی ۱۳- فریبا زارعی ۱۴ – متین شهابی ۱۵-  دیاری عبدالله زاده ۱۶- جلیل علیزاده ۱۷- مسلم قادری ۱۸- نسیم قانع ۱۹- گونا مهردانش ۲۰- عطا نوری ۲۱-  ارکان ویسی ) برای اولین بار است که می خواهند شانس حضور در پارلمان محلی بیازمایند.

قظعاً جمع شصت وپنج نفری با انگیزه هایی در این کارزار ورود نموده ومی طلبد برنامه ها ورویکردهای کارکردی موردنظر خویش را به سمع ونظر مخاطبین برسانند تا در ارزیابی های بعدی ، معیار سنجش عملکردی آنان برای مخاطبین(شهروندان) ممکن ومیسور گردد.

 دراین میان وظیفه ی عزیزانی که تجارب حضور در شورای شهر را دارند درمقام اولی از اهمیت بیشتری برخورمی باشد، این عزیزان باید یادآور شوند که در دوران تصدی مسئولیت چه کارکردی داشته اند ، دلایل موفقیت ویا عدم موفقیت خویش را بیان سازند ویادآور شوند  کدام کار مانده دارند که حضورشان را در این برهه ی زمانی ضروری و واجب می نمایند به عبارتی فعالیت های عملکردی گذشته ونیزبرنامه های آتی آنان کدامند؟

اگرچه انتخابات شورای اسلامی شهرها شروع گردیده می طلبد عزیزان با حفظ شأن وجایگاه خویش برابر ضوابط و مقررات به ارائه برنامه مبادرت نمامیند و به جد  از روش های منسوخ ، اصرار ورزیدن، تتمیع و سوگند دادن دیگران و … اجتناب نمایند ، متاسفانه همینک جمعی دوره گردی را شروع نموده و با التماس و اصرار سعی در یارگیری می نمایند…؟!! که صدالبته پسندیده نخواهد بود.

به هرحال این عزیزان اینک با هم رقابت دارند وهریک تلاش می کنند جایگاه خویش را در وضعیت بهتری تثبیت نمایند، در سنوات گذشته بعضاً مشاهده گردید تعدادی از کاندیداها با دیگری ائتلافی نانوشته دارند ، اما در بازشماری آرای ماخوذه خلاف واقعیت را نشان می داد و جهت گیری آرای ائتلاف فی مابین همواره یکسویه بوده است که این امر با تاسف وتاثری همراه بود که جز حرص خوردن … هیچ تاثیر بیرونی درپی نخواهد داشت. …

بنابراین توصیه می شود کاندیداها در وهله ی اول سعی نمایند در دام بعضی از تبانی ها قرار نگیرند واگر قصد ونیتی بین دو یا چند نفری درقالب ائتلافی روی می دهد، این تعهد ازمنظر اخلاقی به تثبیت باوری در بین اعضای شکل دهنده ی ائتلاف مبدل گیرد وصد البته می طلبد با رسانه ای نمودن مراتب از بروز هر نوع شائبه ای اجتناب ورزند.

واقعیت آن است مستند به آنچه که در سنوات گذشته مشاهده گردید اختلافات شورای شهر به ناکارآمدی آن منتهی می شود ، همانطوریکه حیدر اسلامی نیا عضور فعال شورای پنجم به این مهم به صراحت اذعان وتصریح نمود، به هرحال یکی از زمینه های اختلافات شورا متوجه انتخاب رئیس شورای شهر است ،موضوعی که زمینه ساز تنش های احتمالی در بین اعضاء بوده وگاهاً این اختلاف تا پایان دوره به درازا می انجامد.

 گذشته از مشکلات قانونی شوراها و سلب اختیارات قانونی ونایده گرفتن شورا توسط مدیران محلی … اگر شورای شهر با رسانه ها عجین نشوند ونتوانند دیگر مدیران اجرایی را مجاب به همراهی نمایند از کارآمدی خویش می کاهند وبه حاشیه می روند ، کمااینکه شورای شهر دور پنجم از این نقیضه ی بزرگ برخوردار بود وبه قول رئیس شورای شهر پاوه، حتی وی را به هیچ جلسه ی رسمی دعوت نمی نمودند …؟!!

یکی از ضعف های موجود که به اختلافات دامن می زند ، تخصیص امتیازاتی چند به رئیس شوراست که دیگر اعضای شورا از آن محروم اند ، ماشین شورا با وجود اینکه مختص شورای شهر است و راننده ی اختصاصی دارد نباید در اختیار هیچ یک از اعضای شورای شهر قرار گیرد ، بیشترین کارکرد وسیله موردنظر نه درخدمت منافع شهر بلکه صرف گردش های سیاحتی ه شهرهای بانه ، مهاباد ، اصفهان و … می شود.

یادآوری این نکات نه به قصد زیرسوال بردن گذشتگان نیست  بلکه یادآوری برای شورای جدید است که از همینک برای قوام وپویایی شورای شهر به رقابت می پردازند تا در صورت انتحاب راه اشتباه دیگران را طی طریق ننمایند.

لزوم تشکیل ائتلاف رمز موفقیت انتخاب

شورای شهر در همه ی شهرها درسایه اختلافات درونی نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشند، اگر شورای شهر های تابعه شهرستان بتواند سازوکار جدیدی را پیشه نمایند وچند نفر همفکر پیشقدم شوند ودرقالب ائتلافی پای به عرصه رقابت نمایند ، قطعاً می توانند موفق تر از گذشته عمل نمایند،

ائتلاف های دویا سه نفره  پنهانی همیشه بدون تبعات نبوده است اما اگر پنج نفر با هم بخواهند ائتلافی را شکل دهند قطعاً به موفقیت دیگری یاری می رسانند ، بعضی ها تصورشان این است ائتلاف سبب می گردد که رآی آنها محدود شود این تصور تصور باطلی است ، چرا که وابستگان هرنامزدها تحت هیچ شرایطی به دیگری رای نمی دهند تا باعث کاهش رای آنها گردد ، اما اگر این چند نفر صادقانه با هم کار کنند هریک از ظرفیت جمع بهره می برند وصدالبته موفق نیز خواهند شد، اگر این ائتلاف ها به تعداد دو ویا سه طیف خلاصه شود رقابت فشرده و با آرای بالا افراد انتخاب می شوند .

پس از اعلام نتایج انتخابات  افراد منتخب  اینگونه اذعان می شود که اینها متفاوت با سنوات گذشته رفتار می نمایند وجلسات همفکری متعددی تشکیل می دهند اما به محض  فرارسیدن انتخاب هیئت رئیسه، اختلافات شروع می شود  وهریک از اعضاء سعی می کنند باندی را شکل دهند واقلیت واکثریتی به وجود آورند ، این امر زمینه اختلاف نظر وغیرکارآمدی شورای شهر را دامن می زند همانطوری که عضو فعال شورای شهر پاوه در کناره گیری از رقابت بدان اذعان وتصریح نمود

به هرحال برای همه  عزیزانی که در این وادی کام نهادند آرزوی موفقیت می نمائیم ، در خاتمه محضر مردم فهیم منطقه  یادآور می شود ، در بین جمع حاضر نیروهای شاخص وتوانمندی وجود دارند که می توانند در سایه تعامل وتفاهم تحول آفرین باشند، انتظار دارد به دور از آفت های دموکراسی نظیر قوم ، فامیل وتبار و … تنها افراد اصلح ی را برگزینیم، ذکر این نکته ضروری است اگر فرد فامیلی که که تنها به سبب قرابت خانوادگی و.. برگزیده شود واگر مایه های لازم را نداشته باشد، قطع به یقیین  فردای امروز تنها وابستگان آن فرد بیش از دیگران به کرده خویش پشیمان ومعذب خواهند بود.