محل فعالیت پ.ک.ک کُردستان ترکیه است، نه اقلیم کُردستان عراق!
سرویس سوریه-رییس دفتر روابط عمومی جریان آینده کُردستان سوریه گفت‌:پ.ک.ک همانطور که در کُردستان سوریه بهانه را برای هجوم و تصرف مناطق کُردی به ارتش ترکیه داد، همین‌بهانه را به ترکیه می‌دهد تا به اقلیم کُردستان‌ عراق نیز هجوم‌بیاورد.
«فادی مرعی» رییس دفتر روابط عمومی جریان آینده کُردستان سوریه و عضو شورای میهنی کُرد(ENKS)در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به اختلاف میان پ.ک.ک و پارتی ، اظهار کرد:دخالت پ.ک.ک در امور اقلیم کُردستان خدمتی به کُردها نمی‌کند و پ.ک.ک می‌خواهد دستاوردهای کُردها در اقلیم کُردستان را نابود کند.
وی ادامه داد:پ.ک.ک همانطور که در کُردستان سوریه بهانه را برای هجوم و تصرف مناطق کُردی به ارتش ترکیه داد، همین‌بهانه را به ترکیه می‌دهد تا به اقلیم کُردستان‌ عراق نیز هجوم‌بیاورد.
وی افزود:پ.ک.ک باید به کُردستان ترکیه برگردد.محل فعالیت پ.ک.ک اقلیم کُردستان نیست و باید دست از این مناطق بردارد.