پارتی بر علیه پ.ک.ک با ترکیه همراه نشود
سرویس سوریه-عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُردستان‌ سوریه(p.d.k.s) گفت:واجب است پارتی و پارلمان‌ و هم‌ه موسسات قانونی و شرعی  اقلیم کُردستان و دولت عراق در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه ترکیه بایستند و اجازه ندهند ترکیه به مقاصد خود در اقلیم کُردستان برسد.
«گه‌لو عیسی» عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُردستان‌ سوریه(p.d.k.s) در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به اختلافات پ.ک.ک و پارتی ، اظهار کرد:درگیری میان پ.ک.ک و پارتی بخاطر نشناختن‌ سیاست ترکیه در منطقه است.ارتش ترکیه قادر نیست به پ.ک.ک ضربه وارد کند بلکه می‌خواهد به این بهانه سیستم و مشروعیت اقلیم کُردستان عراق را بخطر بیاندازد، چرا که نمی‌خواهد کُردها دارای موقعیت سیاسی باشند، همانطور که بخش‌هایی از کُردستان سوریه را اشغال کرده است.
وی ادامه داد:برای اینکه مشکل دو طرف حل شود باید پارتی به هیچ وجه با ترکیه همکاری نکند و به دور از سیاست ترکیه رفتار کند و از مرزهای خود دفاع نماید.واجب است کُردها به گفتگو روی بیاورند و خود را از جنگ برادرکشی دور نگه دارند و سیاستمداران و احزاب کُرد در مشکل میان‌ دو طرف نقش میانجی را برعهده بگیرند.
وی افزود:امروز جامعه کُردی مخالف جنگ و درگیری میان جریان‌های کُرد است و واجب است هم‌پارتی و هم‌پ.ک.ک بعنوان‌ دو حزب قدیمی و تاثیرگذار خود را از هر درگیری بدور نگه دارند تا مایه خوشحالی متجاوزان‌ نشوند.
وی تصریح کرد:واجب است پارتی و پارلمان‌ و هم‌ه موسسات قانونی و شرعی  اقلیم کُردستان و دولت عراق در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه ترکیه بایستند و اجازه ندهند ترکیه به مقاصد خود در اقلیم کُردستان برسد.