آقای رئیسی؛ لطفا کردستان را از آب بگیرید/ *سلیمان الله‌مرادی
سرویس کردستان- ملت ایران در ۴۰ سال گذشته، بار سنگین جنگ تحمیلی و تحریم و کمبودها را بر دوش کشید و نتوانست دمی بیاساید و امروز خسته‌تر از هر زمان، شانه‌هایش زیر بار تورم و گرانی خم شده است؛ با این وصف در انتخابات ۱۴۰۰ حضور یافت و نشان داد که امنیت، آسایش و رفاه را در چارچوب نظام حاکم جستجو می‌کند و میانه‌ای با تحریم و قهر انتخاباتی ندارد و امیدش هنوز به تصمیمات داخلی برگرفته از رهنمودهای رهبری فرزانه آن است.

اینک که ملت با حضور در انتخابات و انتخاب چهره‌ای مقبول در میان اصولگرایان، روی از استمرار چندین ساله منازعات بی‌حاصل سیاسی بر گرداند، رئیس جمهور منتخب، باید دولت را که در سایه بی‌تدبیری و رانت‌خواری، جایگاه آن در حد یک شرکت سهامی و بنگاه معاملاتی تنزل یافته است به معنای واقعی ملی کند. انتصاب‌ها و تصمیمات را نه بر اساس دیدگاه‌ها و منافع خانوادگی، گروهی و شخصی بلکه به اقتضای نیاز کشور اتخاد کند. انرژی و توان مدیران را برای حل معضلات مردم و باز کردن گره‌های کور جامعه به‌کار گیرد. دستگاههای اجرایی را منطبق با ماموریت‌هایشان متحول کند. پدیده‌ی سودجویی از بیت‌المال را قطع و پاکدستی را جایگزین آن کند تا اعتماد ملی شکل گیرد.

بسیاری معتقدند؛ با انتخاب آقای رئیسی و یک‌دست شدن قوا، دیگر شاهد منازعات بی‌حاصل در ارکان حکومت نخواهیم بود؛ شاید این امر بهترین فرصت برای دولت جدید باشد.

اما در این میان سالهاست کردستان از محرومیت مزمن رنج می‌برد و نخبگانش نقشی در قدرت و تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند. پدیده کولبری شغل غالب جوانان این دیار است‌. از لحاظ گرانی، تورم، بیکاری و شاخص‌های فلاکت در ردیف اول تا پنجم هستیم و وعده‌های پوچ و بی اساس کارگزاران، مردم را به دولت بدبین کرده است. اولین اقدام رئیس جمهور منتخب باید دلجویی از این مردم و انتصاب مدیرانی کاردان و شایسته از جنس همین مردم باشد.

آقای رئیسی، نگاه‌ها و امیدها اینجا در بین زمین و آسمان معلق مانده است؛ لطفا شما "حجت شرعی" را بهانه‌ی انتصاب نزدیکان خود قرار ندهید که مردم ما از این واژه‌ها خاطره تلخی دارند.

 کردستان شایستگان زیادی دارد که اتفاقا برخی از آنها در انتخابات اخیر بی ادعا در ستاد جنابعالی شب را به صبح رساندند؛ از توان خود و از جیب خود مایه گذاشتند تا کشور از انحصار دلالان و کاسبان بازار سیاست خارج و در مسیر عدالت و پیشرفت قرار گیرد؛ از این شایستگان به شایستگی استفاده کنید؛ آنان آبرویشان را برای استقرار "ایرانی قوی" به حراج گذاشتند. نگذارید اعتبار نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی این دیار که می‌توانند مرکز ثقل امنیت، آسایش و پشتوانه‌ی ثبات جامعه باشند با اشاره‌ی برخی افراد در درون قدرت در قربانگاه آلودگی‌های امنیتی ذبح شود!

امروز، در عصر دیجیتال و رقابت خبری، رسانه‌های ما بیش از هر زمان نیاز به بازسازی دارند بسیاری از این شاهرگ‌های حیاتی متاسفانه در بازی قدرت، دیده نشدند و اینک به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته‌ و در این نزدیکی‌ها مجیزه‌گوی مدیران دولتی هستند و کمی آن طرف‌تر مضحکه دست شبکه‌های متعدد مخالف.

تصمیمات عاجل مبتنی بر عدالت برای رفع این کاستی‌ها می‌تواند در همین روزهای نخست کاریتان، امید را به کردستان باز گرداند و التیامی بر زخم‌های عمیق مردم این استان باشد. آقای رئیسی؛ کردستان را آب برده است لطفا آن را از آب بگیرید.

***سرمقاله روژان شماره ۴۹۴