دادگاه قانون اساسی ترکیه دادخواست انحلال HDP را پذیرفت
سرویس ترکیه - دادگاه قانون اساسی ترکیه با پذیرش دادخواست انحلال HDP رسما روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) ساعت 10 صبح امروز (ساعت 11:30 به وقت ایران) دادخواست انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را که توسط بکر شاهین دادستان عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده بود، پذیرفت. بر اساس همین تصمیم درخواست مصادره اموال این حزب رد شد.

بر اساس گزارش گازته دیوار، دادخواست انحلال HDP در تاریخ 7 ژوئن توسط بکر شاهین به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه شده بود.

بکر شاهین پیشتر درباره این دادخواست گفته بود: «در این دادخواست 843 صفحه ای برای 451 نفر از سیاستمداران درخواست ممنوعیت فعالیت سیاسی داده شده است.» 

در پی پذیرفته شدن دادخواست انحلال HDP از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادخواست برای انجام دفاعیات مقدماتی به HDP  ارسال می شود و پس از این روند قضایی آغاز خواهد شد. برای انحلال این حزب لازم است دو سوم هیات حاکمه 15 نفره به این تصمیم رای مثبت بدهد.