نفت مناطق تحت کنترل کردهای سوریه متعلق به مردم سوریه است
سرویس جهان- یکی مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که آمریکا به خاطر نفت شمال شرق سوریه در این منطقه حضور ندارد بلکه بر شکست داعش متمرکز شده است.

به گزارش کردپرس، حدود 900 نیروی نظامی آمریکایی در سوریه حضور دارند که تعداد زیادی از این نیروها در مناطق نفت خیز شمال شرق سوریه که تحت کنترل نیروهای کرد است مستقر شده اند. دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا تاکید کرده بود که این نیروها به منظور کنترل این میادین نفتی در آن مناطق مستقر شده اند. اما یکی از مقامات ارشد دولت جو بایدن تاکید کرده است آمریکا به خاطر نفت در این مناطق مستقر نشده است.

این مقام دولت بایدن به نشریه آمریکایی المانیتور گفته است حضور نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه به خاطر نفت نیست بلکه بر مقابله با داعش و شکست این گروه متمرکز شده است و دلیل دیگری برای حضور این نیروها در آنجا وجود ندارد.

این مقام آمریکایی تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی وظیفه محافظت از چاه های نفتی تحت کنترل کردها را ندارند و نمی خواهند از چنین منابعی بهره برداری کنند.

این مقام دولت بایدن تاکید کرده است که نفت شمال شرق سوریه متعلق به مردم سوریه است و متعلق به آمریکا نیست و این کشور هیچ کنترلی بر آن ندارد و یا در مدیریت آن نقشی ندارد.

او همچنین هرگونه ارتباط خودداری دولت بایدن از تمدید مجوز یک شرکت نفتی آمریکا فعال در شمال شرق سوریه را با تلاش برای راضی کردن روسیه به منظور موافقت مسکو با بازگشایی گذرگاه های مرزی سوریه رد کرد.