کاهش شدید بارندگی ها در آذربایجان غربی/ افزایش یک و نیم درجه دمای استان
سرویس آذربایجان غربی رئیس اداره هواشناسی مهاباد از کاهش ۳۴ درصدی بارندگی در سطح استان و افزایش ٠.٩ درجه سانتی گرادی دما نسبت به سال گذشته و یک و نیم درجه سانتی گراد نسبت به نرمال خبرداد و گفت: امسال با کاهش شدید بارندگی روبه رو هستیم و تا به امروز سال گرمی را تجربه کرده ایم.

اردلان محمد پور در گفتگو با خبرنگار کردپرس بیان کرد: در سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰ میزان بارندگی شهرستان مهاباد تا امروز ۱ تیر،  ٣٥٣.٧ میلی متر بوده که در سال گذشته ٤٥٩.٧ میلی متر بوده است و بارندگی نرمال سال زراعی در مهاباد باید نیز ٣٩٨.١ میلیمتر باید باشد.

او ادامه داد: با این اوصاف بارندگی ها در مهاباد نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به نرمال ۳۶ درصد کاهش داشته است.

کم بارش ترین و پربارش ترین شهرهای آذربایجان غربی کدامند؟

محمدپور در خصوص پر بارش ترین و کم بارش ترین شهرهای آذربایجان غربی نیز گفت: بیشترین بارش در سال زراعی جاری شهرستان سردشت با ٤٧٥.٦ میلیمتر و کمترین بارش در سال زراعی جاری چالدران ١٤٧.٧ میلیمتر بوده است.

رییس هواشناسی مهاباد اظهار داشت: بارندگی ها در سردشت نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد و نسبت به نرمال ٣٠ درصد کاهش را نشان می دهد و چالدران هم نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد و نسبت به نرمال ۵۴ درصد کاهش بارندگی داشته است.

کاهش بارندگی های در آذربایجان غربی

او با اشاره به متوسط  بارندگی ها در سطح استان آذربایجان غربی نیز گفت: تا امروز در سال زراعی جاری ٢٣٤.٧ میلی متر بارندگی داشتیم که سال گذشته تا این زمان ٣٥٣.٦ میلیمتر بارندگی ثبت شد. در حالی که میانگین نرمال استان ٣٢٥.٩ میلیمتر باید باشد.

محمدپور گفت: بارندگی ها در آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته در کل استان ۳۴ درصد و نسبت به نرمال ۲۸ درصد کاهش یافته است.

١.٦ درجه سانتیگراد افزایش دما در مهاباد

رییس هواشناسی مهاباد در خصوص وضعیت دما نیز اظهار داشت: در سال زراعی جاری دمای متوسط مهاباد تا امروز به ١١.٤ درجه سانتیگراد رسیده در حالی که سال گذشته در این زمان ٩.٨ سانتیگراد بوده است و دمای نرمال شهرستان باید ٩.٥ باشد.

او بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته ١.٦ درجه سانتیگراد افزایش دما در مهاباد وجود داشته است در نتیجه تا به امروز سال گرمی را تجربه کرده‌ایم.

گرمترین و سردترین شهرهای آذربایجان غربی

محمد پور ادامه داد: تا به امروز گرمترین شهر استان سردشت با ١١.٦ درجه سانتیگراد است که نسبت به نرمال ١.٤  و نسبت به نرمال ٢ درجه افزایش دما داشته است.

 رئیس هواشناسی مهاباد اضافه کرد: سردترین شهر استان نیز چالدران است که دمای آن به ٥.٧ درجه سانتیگراد است که نسبت به سال گذشته ٠.٩ افزایش دما داشته است نسبت به نرمال ١.١ درجه افزایش دما را تجربه کرده است.

او تصریح کرد: در کل، دمای استان به ٩.٨ درجه سانتیگراد رسیده در حالی که سال گذشته این میزان ٨.٩ درجه بوده که نسبت به سال گذشته ٠.٩ درجه سانتیگراد و نسبت به نرمال یک و نیم درجه افزایش دما شکل گرفته است.

محمدپور گفت: افزایش دما و کاهش بارندگی ها در سطح استان باعث افزایش تبخیر در سطح مرطوب و افزایش نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی خواهد شد و تعداد دوره‌های آبیاری را هم افزایش می دهد. بنابراین وضعیت موجود مصرف بهینه آب و منابع انرژی را می طلبد.