استقبال گروه های هدف دریافت واکسن کرونا در سردشت پایین است
سرویس آذربایجان غربی- کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکزبهداشت سردشت از استقبال کم، گروه های هدف جهت دریافت واکسن کووید 19خبر داد و گفت: از افراد بالای 70 سال درخواست می شودد در جهت ایمن سازی و کاهش مرگ و میر و ابتلا به این بیماری نسبت به مراجعه به پایگاههای واکسیناسیون اقدام کنند.

به گزارش کردپرس، علی محمدامین زاده بیان کرد: در راستای اجرای طرح ملی واکسیناسیون کووید -19، همزمان با سراسر کشور در شهرستان سردشت نیز  واکسیناسیون افراد بالای 70 سال با هدف ایمن سازی دسته جمعی در حال انجام است.

او افزود: با توجه به جمعیت 4 هزار 693 نفری گروه هدف بالای 70 سال جهت دریافت واکسیناسیون ، مرکز بهداشت سردشت با آماده سازی 10 پایگاه واکسیناسیون اقدام به تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 70 سال نموده است که تا به این لحظه 2 هزار 750 نفر نزدیک به 60 درصد از این افراد  واکسیناسیون شدند.

محمد امین زاده تصریح نمود: با توجه به استقبال کم گروه هدف جهت دریافت واکسن کوید 19 ، از افراد بالای 70 سال  درخواست نمود در جهت ایمن سازی و کاهش مرگ و میر و ابتلا به این بیماری  نسبت به مراجعه به پایگاههای واکسیناسیون اقدام نمایند.

کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکزبهداشت سردشت گفت: بیش از 50 نفر از مراقبین سلامت، بهورزان و حراست  در 10 پایگاه واکسیناسیون در سطح شهر و روستا فعالیت می کنند.