کاهش فعالیت پ.ک.ک در اروپا در دوران شیوع کرونا
سرویس جهان- بر اساس گزارش پلیس اتحادیه اروپا، فعالیت اعتراضی و جمع آوری کمک های مالی پ.ک.ک در خاک اروپا، به دلیل محدودیت های ایجاد شده به دنبال شیوع کرونا در سال 2020 کاهش یافته است.

به گزارش کردپرس، پلیس اتحادیه اروپا گزارش خود در مورد فعالیت گروههای مختلف شبه نظامی در خاک اروپا در سال 2020 را منتشر کرده و در آن به برخی اقدامات در رابطه با حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش 100 صفحه ای، فعالیت های اعتراضی پ.ک.ک در خاک اروپا و نیز جمع آوری کمک های مالی برای این گروه در منطقه یورو در سال گذشته، به دلیل محدودیت های ایجاد شده بر اثر کرونا کاهش یافته است.

با این حال، اعضا و هواداران پ.ک.ک در خاک اروپا به فعالیت خود در سال گذشته ادامه داده اند. پ.ک.ک در سال گذشته توانسته است کمک های مالی و لجستیکی خود را به کشورهای دیگر و از جمله ترکیه در جهت ادامه اقدامات علیه آنکارا منتقل کند. با این حال، برخی کشورهای اروپایی از کاهش فعالیت پ.ک.ک در اروپا طی سال گذشته خبر داده اند.

بر اساس این گزارش، پ.ک.ک در سال گذشته اقدامات اعتراضی علیه ترکیه در برخی کشورهای اروپایی ترتیب داد که بیشتر این اقدامات مسالمت آمیز بود اما در برخی از این اجتماعات، میان هواداران پ.ک.ک و طرفداران و اعضای گروه گرگ های خاکستری که یک گروه افراطی طرفدار دولت ترکیه است برخوردهایی صورت گرفته است.

یوروپول از ادامه پیوستن شهروندان این منطقه به پ.ک.ک و نیروهای کرد سوریه خبرداده اما از تعداد دقیق افرادی که به این دو گروه پیوسته اند اطلاعات دقیقی در دست نیست.

یوروپول ادعا کرده است پ.ک.ک در خاک اروپا، از طریق اقدامات قانونی و غیرقانونی برای کسب کمک مالی تلاش می کند.