نگرانی گروه صلح اروپایی از ادامه حملات ترکیه در اقلیم کردستان
سرویس جهان- گروه صلح اروپایی متشکل از شهروندان 15 کشور این قاره، در بیانیه ها و اطلاعیه های متعددی نسبت به پیامدهای حملات نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق  هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش کردپرس، ارتش ترکیه از آوریل 2021 حملات نظامی گسترده ای در خاک اقلیم کردستان، به بهانه مقابله با پ.ک.ک آغاز کرده است.

گروه صلح اروپایی متشکل از شهروندان 15 کشور این قاره که برای بررسی پیامدهای حملات ترکیه در خاک عراق و تلاش برای متوقف کردن این حملات به اقلیم کردستان سفر کرده اند حکومت اقلیم کردستان را به مانع تراشی بر سر بازدید این گروه از مکان های مورد تهدید حملات ترکیه مانند اردوگاه مخمور متهم کرده اند.

این گروه در بیانیه ابتدایی خود آورده است متاسفانه جامعه بین المللی در برابر حملات ترکیه به طور کامل سکوت کرده است.

گروه صلح اروپایی هدف ترکیه از اقدامات نظامی در اقلیم کردستان را تلاش برای اشغال این منطقه توصیف کرده و تاکید کرده است ترکیه با هدف تکمیل کریدور  1400 کیلومتری در مرز خود با عراق و سوریه، اقدامات نظامی در شمال عراق را تشدید کرده است.

این گروه در اطلاعیه دیگری هدف از سفر خود به اقلیم کردستان را تلاش برای ایجاد صلح و درک درست از موقعیت اقلیم کردستان پس از بمباران های ترکیه و کوشش برای متوقف کردن جنگ عنوان کرده است.

بر اساس گزارش نشریه کناری انگلیس، پیر لورنت، معاون رییس سنای فرانسه که به همراه این هیئت اروپایی به اقلیم کردستان سفر کرده است، به نیابت از این هیئت اعلام کرد این هیئت برای ابراز همدردی با کردهایی ایجاد شده که تحت تاثیر حملات ترکیه قرار گرفته اند و هدف از این سفرها حمع آوری اسناد و مدارک برای ایجاد فشار دیپلماتیک بر ترکیه در جهت متوقف کردن حمملات نظامی این کشور در خاک عراق و اقلیم کردستان است.

این هیئت که در بیانیه دیگری خود را بخشی از کارزار بین المللی علیه حملات نظامی ترکیه در دیگر کشورها می داند و نسبت به سکوت دولت اقلیم کردستان در برابر حملات ترکیه ابراز نگرانی کرده و این سکوت را نتیجه فشارهای اقتصادی ترکیه بر اربیل عنوان کرده است.