بازشماری آرای بانه تغییری در نتیجه انتخابات شورا ایجاد نکرد
سرویس کردستان - فرماندار شهرستان بانه گفت: بار دیگر آرا انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی با حضور اعضای هیات های اجرایی و نظارت شمارش شد که تغییر در نتیجه نهایی حاصل نشد.

اسماعیل رستم پور  در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس اظهار داشت: در پی رسیدگی به شکایات تعدادی از کاندیداهای شورای اسلامی شهرهای آرمرده، کانی سور، بوئین آرای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بازشماری شد که تغییر در نتایج آرا حاصل نشد.

وی اضافه کرد: بازشماری آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای بانه، کانی سور، بوئین و آرماده با حضور اعضای هیات بازرسی، هیات نظارت وهیات اجرای انجام شد.

رستم پور گفت: صحت نتایج انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی بانه و شهرهای تابعه توسط هیات های اجرای، هیات نظارت و هیات بازرسی بدون تغییر در نتایج کلی آرا و جایگاه منتخبین تایید شد.

پس از شمارش آرا با حضور هیات های نظارت زریان حسین زاده با سه هزار و 369 رای، عادل حسینی با 2 هزار و 957 رای، محمد محمدپور با 2 هزار و 599 رای، دلنیا شریفی با 2 هزار و 563 رای، محمد احمدی حاجی رحمان با 2 هزار و 494 رای، ابراهیم لطفی با 2 هزار و 424 رای و مصطفی شهیدی با 2 هزار 140 رای به عنوان منتخبین ششمین دوره شورای اسلامیس بانه انتخاب شدند.

کریم امینی با 2 هزار و 68 رای و کژال رحیمی با یک هزار و 894 رای به عنوان عضو علل بدل شورای اسلامی بانه انتخاب شدند.

در شهر آرمرده احمد رحمنی با 373 رای، محمد امینی با 339 رای، محمد رحمنی با 324 رای، مهدی کتابی با 286 رای، محمد درویشی با 228 رای، ناجی صبرآور با 201 رای و رامین فرجی با 170 رای را به ترتیب کسب کردند.

ناصر عزیزی با 318، محمد فرجپور 275 رای،کمال رمضانی با 271 رای، سالار غفوری با 266 رای، ابراهیم معروفی با 261 رای، ایوب قادری با 112 رای و عطا شریفی با 98 رای به عنوان منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر بوئین انتخاب شدند.

در شهر کانی سور نیز هادی رحیمی با 381 رای، خلیل رحمن پور با 380 رای، هیمن امین زاده با 365 رای، عثمان شریفی با 336 رای، رئوف سعیدی با 308 رای و هادی خدری با 214 رای عنوان منتخبین شورای اسلامی شهر کانی سور بانه انتخاب شدند.

در انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای بانه 82 نفر کاندید شدند که هفت نفر از دور رقابت ها انصراف دادند که 75 نفر وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شدند و در روستاهای بانه 615 نفر کاندید شدند که از این تعداد 10 نفر انصراف دادند و 605 نفر وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شورای اسلامی روستاهای بانه شدند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان بانه در 110 شعبه اخذ رای با 47 شعبه در شهری و 63 شعبه روستای و 51 شعبه ثابت و 59 شعبه برگزار شد.