۳۲۰میلیون تومان؛ سود یک تریلر نهاده های دام و طیور
سرویس ایران- بر اساس اطلاعات موثق و ارزیابی مرغداران عمده ترین دلیل افزایش قیمت مرغ در بازار، نابسمانی در توزیع نهاده های این صنعت است. کُرد پرس در گزارشی با عنوان «ریشه گرانی مرغ کجاست» به این موضوع پرداخت و برخی مرغداران پس از آن گزارش؛ جزییات بیشتری در اختیار این رسانه قرار دادند.

بسیاری از مرغداران غرب در تماس با خبرگزاری کُرد پرس،  اظهاراتی اعلام داشتند و چکیده این اظهارات نشان دهنده این است که  «نهاده های دامی خصوصا سویا که عمده ترین آن است؛ از طریق سیستم اینترنتی پیچیده ای که فقط برای معدود افراد خاصی باز می شود معامله می گردد. در این سیستم در مدت زمانی کوتاه،  مقدار اندکی به بعضی دلالان و واسطه ها و بعضا مرغداران شناخته شده پرداخت می گردد و مابقی از طریق سیستم واسطه گری با قیمت ۵برابر به بازار عرضه می شود».  

این مرغداران فعال که روزانه با خرید نهادهای طیور و دام سروکار دارند ۳۲۰ میلیون تومان سود هر کانتینر ۴۰فوتی نهاده های دامی را محاسبه کردند،  به گفته عمده این مرغداران هرچقدر نهاده  آزاد بخواهید به قیمت ۱۵۱۰۰تومان وجود دارد درحالی که قیمت تمام شده این نهاده جهت ارائه به مصرف کننده ۳۳۰۰تومان در بنادر می باشد.

 حال پرسیده می شود این نهاده ها (سویا وذرت) که با ارز دولتی وارد می شود در بازار آزاد چگونه وارد شده است؟ چه کسانی در وزارت کشاورزی و صمت جوابگوی این ظلم بزرگ در حق  مردم هستند؟ برخی مرغداران منصف ابراز می داشتند بخاطر اینکه وجدان آرامی داشته باشیم فعالیت خود را متوقف کرده تا مصرف کننده فکر نکند این تولیدکننده مرغ است که گران می فروشد، چرا که  با وجودی که مرغ قیمت پروازی دارد؛ ولی مرغدار از این قیمت هم متضرر می شود چرا که  قیمت مرغ را نهاده ها مشخص می کند  نه مرغدار.

به گفته همین مرغداران سرکرده های  عمده این تجارت در سراسر کشور پراکنده اند و یکی از عمده ترین آنها که فردی شناخته شده می باشد در یکی از استان های غربی کشور حضور دارد. علیرغم پیچیدگی فرایند این پروسه قیمت سازی درصورت ورود دستگاه های نظارتی به سادگی عوامل اصلی آن  قابل کشف می باشد. آیا کسی هست این فساد آشکار را دنبال کند و سلطان مرغ را به سلاطین فاسد اقتصادی اضافه کند، دوباره  بتواند مرغ را برسر سفره اقشار ضعیف جامعه بازگرداند ومجددا مرغداران منصف را به تولید امیدوار کند؟