ادامه اختلافات مالی اقلیم کردستان با شرکت های نفتی خارجی
سرویس جهان- شرکت نفتی گلف کیستون اعلام کرد دولت اقلیم کردستان خواستار بازبینی در زمانبندی و میزان پرداخت بدهی شده و بر این اساس، اربیل نزدیک به 60 میلیون دلار بدهی 2019 و 2020 خود را پرداخت نکرده است.

به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان عراق که در اواخر 2019 و 2020 با کاهش شدید قیمت نفت و شیوع کرونا و در نتیجه تعطیل شدن بخشی از فعالیت شرکت های نفتی خارجی مواجهه شد، نتوانست به موقع بدهی خود به این شرکت ها بابت استخراج نفت را پرداخت کند.

امروز شرکت نفتی گولف کی ستون با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اربیل در راستای پرداخت دستمزد ماهانه شرکت، 35 میلیون دلار  بابت بدهی ماه آوریل پرداخت کرده است.

این شرکت در ادامه گفته است اما همچنان بدهی دولت اقلیم کردستان به آن که بخش عمده ای از این بدهی مربوط به سال های 2019 و 2020 است پرداخت نشده است.

گولف کی ستون میزان بدهی پرداخت نشده دولت اقلیم کردستان به گولف کی ستون را حدود 60 میلیون دلار اعلام کرده است.

این شرکت از مصر بودن اربیل برای بازبینی در قراردادهای پرداخت خبر داده و گفته است گولف کی ستون نیز سعی می کند بر اساس آن طلب های معوقه خود را دریافت کند.

اقلیم کردستان عراق از سال 2007 با بیش از 50 شرکت نفتی خارجی قراردادهایی به شکل مشارکت در تولید امضا کرده است اما برخی از این شرکت ها، از جمله شرکت های بزرگ آمریکایی مانند اکسون موبیل و شورون فعالیت خود در اقلیم کردستان را کاهش یا متوقف کرده اند. در حال حاضر شرکت هایی مانند گولف کی ستون، جنل انرژی، دی ان او و داناگاز در کنار دو شرکت روسی گازپروم و روسنفت بخش عمده ای از صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان را در اختیار گرفته اند.