انتقاد نماینده سابق HDP از سکوت اروپا و آمریکا نسبت به سرکوب کردهای ترکیه
سرویس جهان- صباحت تونجل، نماینده زندانی حزب کردگرای دموکراتیک خلقها، ضمن انتقاد از بی تفاوتی غرب نسبت به سرکوب فعالان سیاسی کرد ترکیه، آن را سیاست همیشگی آمریکا و اروپا دانست.

به گزارش کردپرس، صباحت تونجل، نماینده زندانی حزب کردگرای دموکراتیک خلق های ترکیه، در یادداشتی که از زندان برای مجله آمریکایی جاکوبین فرستاده، نسبت به آنچه « بی تفاوتی» غرب نسبت به مسئله کردهای ترکیه و سرکوب آنان توسط دولت اردوغان خوانده انتقاد کرده است.

او در این یادداشت که در شماره اخیر این مجله به چاپ رسیده، تاکید کرده است که جهان، بویژه اروپا و آمریکا نسبت به سرکوب کردهای ترکیه بی تفاوت است و این سیاست همیشگی آنان بوده است.

این نماینده زندانی حزب دموکراتیک خلقها درباره علت سکوب فعالان و احزاب سیاسی کرد ترکیه از سوی دولت اردوغان نوشت: تنها کردها و حزب دموکراتیک خلق ها هستند که در مقابل سیاست های اردوغان مقابله کرده اند و علت برخورد شدید رییس جمهور ترکیه با کردها و این حزب مقاومت آنها در برابر سیاست های اوست.

تونجل زندانی کردن نمایندگان پارلمان این حزب کردگرا و اخراج شهرداران وابسته به آن را گروگان گرفتن اراده و خواست کردهای ترکیه دانسته است.

او تاکید کرده است که دادگاه های ترکیه تحت تاثیر اراده رییس جمهور و دولت کنونی ترکیه هستند و بنابراین، احکامی که علیه فعالان کرد صادر می شود بیشتر سیاسی است.

صباحت تونجل دولت کنونی ترکیه و رییس جمهر این کشور را به حمایت از گروه های افراطی علیه کردها در ترکیه و سوریه متهم کرده است.