فوت زن باردار در بیمارستان جامع زنان ارومیه/ بررسی علت مرگ در پزشکی قانونی
سرویس آذربایجان‌غربی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: متاسفانه چند روز قبل مادر بارداری در بیمارستان جامع زنان در ارومیه فوت کرد، در حال حاضر پرونده مادر باردار متوفی، در کمیته مرگ و میر دانشگاهی بررسی و نظر بعد از اعلام نتیجه نهایی توسط پزشکی قانونی داده می شود.

به گزارش کردپرس، دکتر ابراهیم حسنی در خصوص مرگ یک مادر باردار در بیمارستان جامع زنان در ارومیه گفت: در چنین مواردی کارشناسان حوزه بهداشت و درمان پرونده مراقبتی مادر باردار و روند درمانی مادر را بررسی می کنند.

او افزود : بعد از آماده شدن پرونده مادر باردار متوفی، در کمیته مرگ و میر دانشگاهی بررسی و نظر نهایی داده می شود.

دکتر حسنی بیان کرد : در این مورد، بلافاصله کارشناسان مربوطه در بیمارستان حضور یافته و بعلت نامشخص بودن علت فوت، رضایت از خانواده متوفی برای کالبدشکافی گرفته شد و به پزشکی قانونی ارجاع شده است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اظهار داشت: در همین ارتباط جلسه ای پنج تا هفت بعد از ظهر روز شنبه دوازدهم تیرماه در محل بیمارستان با حضور رئیس بیمارستان ، مدیر بیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ، مسئول شیفت اتاق عمل ، مسئول شیفت زایمان ، اعضای هئیت علمی ، مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه و رزیدنتهای که در آن شب کشیک بودند برگزار شد .

دکتر حسنی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه علت اصلی و نهایی توسط پزشکی قانونی داده خواهد شد در خصوص سیر بیماری و فوت مادر باردار گفت : مادر باردار 10 و نیم شب به بیمارستان مراجعه و بستری شده و ساعت 6و بیست و هفت دقیقه صبح تصمیم به سزارین اورژانس گرفته شده است ،مادر در عرض سه دقیقه به اتاق عمل منتقل شده و  در بدو ورود به اتاق عمل دچار ایست قلبی تنفسی شده است ، عملیات احیا در طول دو ساعت انجام شده که در نهایت موثر نبوده و مادر باردار فوت شده است.

دکتر حسنی در نهایت اضافه کرد: بعد از اعلام نتیجه نهایی توسط پزشکی قانونی کمیته دانشگاهی مرگ مادر باردار برگزار خواهد شد و در صورت وجود قصور پزشکی ، مورد قابل پیگیری است.