صحت انتخابات شوراهای شهرستان قروه تأیید شد
سرویس کردستان- پس از بازشماری آرا در تعدادی از صندوق های رأی توسط هیئت نظارت استان صحت و سلامت انتخابات شوراهای شهرستان قروه مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار کردپرس, روز چهارشنبه پس از اعتراض تعدادی از کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان قروه با حضور هیئت نظارت کردستان تعدادی از صندوق های رأی در شهرستان بازشماری شدند.

در همین زمینه رئیس هیئت نظارت شهرستان قروه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار کردپرس, از صحت و سلامت انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: باتوجه به عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و احترام به خواسته های مردم و کاندیداها در خصوص بازشماری تعدادی از صندوق ها در سطح شهر و روستا اقدامات لازم انجام و بازشماری آرا صورت گرفت.

به گفته محمدرضا عبدالملکی این بازشماری با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات کردستان به همراه حضور هیئت عالی نظارت ضورت گرفت که پس از بازشماری باتوجه به اینکه هیچ گونه تغییر در آرای مدنظر مشاهده نشد، لذا صحت و سلامت انتخابات در شهرستان قروه اعلام و مورد تا‌‌یید قرار گرفت.

او با بیان اینکه درخواست بازشماری از طرف هیئت اجرایی رد شده بود، افزود: بسیاری از تخلفات بعضی از کاندیداها در روز رأی گیری معترض بودند که لازم به ذکر است با این افراد براساس اسناد و مدارک موجود به صورت قانونی برخورد شده و این نیست که نظارتی نشده باشد./