آغاز اعتصاب در ادارات سلیمانیه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کارمندان ادارات دولتی در سلیمانیه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی خود، دست به اعتصاب زدند.

به گزارش کردپرس، امروز یک شنبه 9 آذر/29 نوامبر، کارمندان ادارات و نهادهای دولتی سلیمانیه در اقلیم کردستان، از جمله ادارات برق، صندوق بازنشستگی، بانک ها، مالیات و مسکن، در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی خود دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که انجمن فشار در اقلیم، طی نشستی خبری فراخوان اعتصاب برای کارمندان را اعلام کرد.

این در حالی است که قشر حقوق بگیر اقلیم کردستان طی 40  روز گذشته هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند و حقوق 5 ماه از سال جاری نیز به آنان پرداخت نشده از سال 2014 بخش اعظم حقوق آنان با تعویق های طولانی و کسری های اجباری و به صورت نیمه پرداخت شده و دولت اقلیم نیز هیچ موعدی را برای پرداخت حقوق تعیین نکرده است.

در سال های گذشته نیز بارها تظاهرات اعتراضی و اعتصابات گسترده در اقلیم کردستان و در اعتراض به نابسامانی در پرداخت حقوق صورت گرفته است.