ورود و خروج به شهرستان پاوه ممنوع شد
سرویس کرمانشاه _براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا ازدوازدهم آبان لغایت ساعت ۲۴ جمعه شانزدهم آبان ورود و خروج از شهرستان پاوه در مبادی مربوطه ممنوع می باشد.

به گزارش کردپرس جریمه ورود یا خروج غیر قانونی ۵۰۰ هزار تومان می باشد که بر اساس ضبط شماره انتظامی خودروها توسط مامورین و از طریق سامانه های راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور صورت می پذیرد.

بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا پاوه از جمله شهرستان هایی است که در وضعیت کاملا بحرانی به سر می برد.