پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد به قانون تبدیل می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس فراکسیون آینده در مجلس عراق تأکید کرد: پیش نویس قانون پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی توسط مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و این قانون بخشی از بودجه سال 2021 عراق خواهد بود.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "سرکوت شمس الدین" در این باره گفت: پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت عراق، گام صحیحی از سوی نمایندگان مجلس خواهد بود و مجلس، اقدامات لازم برای تصویب قانون مذکور را اعلام کرده است.

شمس الدین افزود: این امر، نیازمند یکی از دو راه زیر است: مجلس قانون ویژه ای را در این باره تصویب کند یا اینکه از طریق قانون بودجه سال 2021 در این زمینه اقدام نماید که این راه آسان تر است، اما اعتبار آن، فقط برای یک سال خواهد بود.

رئیس فراکسیون آینده در مجلس عراق تصریح کرد: پرونده پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، اقدامی برای پایان دادن به فساد احزاب کرد است.