۶ عضو هیئت علمی دانشگاه رازی در جمع ۲درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند
سرویس کرمانشاه- ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، الزویر و مندلی، به تازگی موفق شده‌اند در جمع ۲درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرار گیرند.

به گزارش کردپرس، دکتر کیانوش چقامیرزا مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی در این خصوص اظهار داشت: اخیراً در یک ارزیابی که براساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با همکاری دو موسسه الزویر و مندلی صورت گرفته است، پژوهشگران پراستناد در هر حوزه موضوعی مشخص شده‌اند.

وی گفت: دکتر مجتبی شمسی‌پور و دکتر محمد باقر قلیوند از اعضای هیئت علمی گروه شیمی تجزیه، دکتر آرمان طاهرپور از گروه شیمی آلی، دکتر مسعود رحیمی و دکتر سید سیاوش مدائنی از گروه مهندسی شیمی و دکتر محسن دهقانی از گروه فیزیک موفق شده‌اند در جمع این پژوهشگران پراستناد قرار گیرند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی افزود: این ارزیابی براساس شش شاخص که همگی بر مبنای استناد هستند، صورت گرفته است و میزان استناداتی که به این مقالات صورت گرفته و همچنین شاخص اچ (H) محققان از جمله معیارهای این ارزیابی بوده است.