صدای انفجار در سنندج مربوط به خروج گاز پتروشیمی بود
سرویس کردستان_ امشب شهروندان سنندج نوری را همراه با صدای مهیب مشاهده کردند که کسب اطلاع خبرنگار ما حاکی است علت آن تخلیه گاز پتروشیمی بوده است.

به گزارش کرد پرس، حوالی ساعت ۲۲:۲۰ امشب صدای انفجار همراه با توده‌ای نور و آتش در نزدیکی فرودگاه سنندج موجب نگرانی شهروندان شد.

این اتفاق منجر به انتشار برخی شایعات شد که در پی آنا کسب اطلاع خبرنگار ما نشان می دهد انفجار مربوط به خروجی گاز پتروشیمی سنندج بوده است.
این تخلیه انرژی هر چند وقت یکبار برای تخلیه کردن گازهای تولید شده پتروشیمی صورت می‌گیرد.