آراء ائتلاف جمهور به کمتر از 50 درصد رسیده است
سرویس ترکیه - شرکت نظرسنجی Area با ارائه آخرین نظرسنجی خود آراء ائتلاف حاکم ترکیه را 45.2 درصد اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، شرکت نظرسنجی Area با انتشار آخرین نتایج نظرسنجی خود از آراء احزاب سیاسی در ترکیه عنوان کرد: «در آخرین نظرسنجی صورت گرفته که در ماه نوامبر انجام پذیرفته است از شرکت کنندگان در این نظرسنجی این سوال پرسیده شده است که "در صورت برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس به کدام حزب رای خواهید داد؟" نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:

ائتلاف جمهور {حزب عدالت و توسعه (AKP) + حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)} 45.2 درصد آراء

ائتلاف ملت {حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) + حزب خوب} 37.4 درصد آراء

حزب دموکراتیک خلق ها (HDP): 10.4 درصد آراء

دیگر احزاب سیاسی: 7 درصد آراء

به نوشته روزنامه ملیت، همچنین در این نظرسنجی در خصوص عملکرد دولت نیز سوال شده است که بیشترین رضایت در گزینه های ارائه شده را مبارزه با ترور با 71.2 درصد و کمترین رضایتمندی از عملکرد دولت را سیاست های اقتصادی با 27 درصد به خود اختصاص داده است.

 

کد خبرنگار: 30102