درخواست عضو فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان کردستان برای پرداخت مشروط بودجه به اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک عضو فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان اقلیم کردستان با اشاره به تردید برانگیز بودن کسر حقوق کارمندان از سوی دولت اقلیم، از دولت مرکزی عراق خواست بودجه را به صورت مشروط برای دولت اربیل واریز نماید.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "مسلم عبدالله" در این باره گفت: بودجه ارسالی از سوی دولت مرکزی برای دولت اقلیم کردستان مختص پرداخت حقوق کارمندان است. اما دولت اقلیم کردستان، همچنان حقوق کارمندان را با کسری 21 درصد پرداخت و مزایا و ترفیع های کارمندان را حذف کرده است.

مسلم عبدالله تصریح کرد: بغداد باید به شرط پرداخت کامل حقوق کارمندان، برای دولت اقلیم کردستان بودجه واریز کند. زیرا دولت اقلیم کردستان از طریق فروش نفت به قیمت های بالا، سایر منابع درآمدی و بودجه دریافتی از دولت مرکزی، بودجه لازم را در اختیار دارد.

یادآور می شود براساس سند رسمی منتشره، وزارت اقتصاد عراق مبلغ 200 میلیارد دینار بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان برای دولت اقلیم کردستان واریز کرده است.