در بارز کردستان چه خبر است؟
سرویس کردستان_ شنیده ها از نحوه مدیریت کارخانه لاستیک سازی بارز کردستان به عنوان یکی از معدود کارخانه های فعال استان نشان دهنده آشفتگی مدیریتی و جدل بر سر تصاحب کرسی مدیریت این کارخانه در واپسین روزهای عمر دولت است.

به گزارش کرد پرس، ظاهرا جدال ها بر سر مدیریت این کارخانه در کردستان به درون خانواده مقامات ارشد دولت در مرکز هم کشیده شده است و در حالی که شایعاتی در مورد سرنوشت مدیران این کارخانه و مسایل مالی عدیده در آن دست به دست می شود؛ خبرهایی از سرپرست شدن برخی "سوگلی های خاص " شناخته شده به گوش می رسد و از سوی دیگر موضوع سپردن شدن پست مدیریت این کارخانه به یکی از مدیران  ورشکسته و  سیاسی کار خاص در استان هم مطرح است. 
این شایبه ها در حالی به صورت جدی در حال بازی با افکار خدشه دار شده مردم کردستان است که لاستیک سازی بارز و شرکت پتروشیمی سنندج در سال های اخیر یکی از بسته ترین مدیریت ها را در سایه سیاسی کاری های صمت کردستان اعمال کردند به طوری که اجازه رد شدن رسانه نگاران و ناظران مستقل را حتی از چند کیلومتری حیاط خلوت شان هم ندادند. 
اما به قول معروف ماه پشت ابر نمی ماند ظاهرا در آینده ای نزدیک باید شاهد حجم گسترده رسوایی های مدیریتی در این مجموعه ها باشیم.
این کج کارکردها در حالی است که این معدود کارخانجات در صورتی که درست مدیریت می شد، می توانست نقشی مهم در افزایش درآمد سرانه مردم کردستان داشته باشد.

اما متاسفانه تبدیل شدن همین معدود صنایع فعال به حیاط خلوت سیاسی کارها باعث شده خود این مجموعه ها درگیر حاشیه های جدی شوند. 
گزارش های تفصیلی تر از وضعیت این مجموعه ها در این رسانه منتشر خواهد شد