دولت اقلیم کردستان اراده واقعی برای حل مشکلات را ندارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب اتحاد اسلامی، دولت اقلیم کردستان را متهم کرد که اراده واقعی برای حل مشکلات ندارد و هیچ راه حل جدی برای برون رفت از بحران ندارد.

 به گزارش کردپرس، اتحاد اسلامی کردستان در اطلاعیه ای، دولت اقلیم کردستان را به بی توجهی به مشکلات و بحران های اقلیم متهم و اعلام کرد که دولت اراده جدی برای حل مشکلات ندارد و راه حل جدی را برای برون رفت از بحرن ها در پیش نگرفته است و این نشانه شکست حاکمیت اقلیم است.

همچنین تاکید شده که اقلیم باید هرچه زودتر تمام تلاش خود را برای ساماندهی درآمدهای داخلی و توافق کامل با بغداد به منظور پرداخت کامل و به موقع بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم،به کار بگیرد.

 این حزب اعلام کرده که با تمام توان برای کمک به حل مشکلات اقلیم و برون رفت از بحران ها با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط و مردم اقلیم تلاش می کند.