مریوان را دریابید/ مریوانی ها چشم انتظار اقدام عادلانه
سرویس کردستان_ شهر مریوان پرحاشیه ترین انتخابات شورای شهر و روستای خود را در طول پنج دوره گذشته برگزار کرد. انتخاباتی که در مرحله تایید صلاحیت های هیات نظارت شهرستان با اصرار فرد و جریانی خاص تعدادی افراد با اهدافی خاص در بین تایید صلاحیت شدگان نهایی قرار گرفتند.

هر چند نحوه تایید صلاحیت برخی افراد شاخص در هاله ای از ابهام قرار دارد و نزد افکار عمومی همچنان در مظان اتهام می باشد.
در روز رای گیری اطراف صندوق های اخذ رای و کوچه و محلات فقیر نشین به جولانگاه پول های کثیف با صحنه های بی اخلاقی انتخاباتی تبدیل شده بود. هر چند این رویه کثیف در برخی شهرهای دیگر نیز نمایان بود، اما اوج این بی اخلاقی در مریوان بی سروسامان و بی مسئول بیشتر از هر شهر دیگری نمایان  بود.

پس از اعلام نتایج متاسفانه طیفی خاص با پیوستگی طایفگی و خانوادگی پیروز انتخابات معرفی شدند.
 یکی از این برندگان ظاهری انتخابات به بزه اقتصادی و سواستفاده از موقعیت و بکارگیری بستگانش در شهرداری و تصرف منابع طبیعی و.... و در سوء استفاده های گسترده شهره عام می باشد.
همچنین دو نفر از یک خانواده که با اهرم های خاصی به انتخابات ورود کردند که اشتهار به بزه های اجتماعی دارند.   برخی فعالان دغدغه مند با احساس مسئولیت به سرنوشت شهر و با نیت خدمت صادقانه به عرصه انتخابات ورود کردند که علیرغم اقبال نسبی به آنان در کمال ناباوری هیچکدام از آنان در لیست برندگان انتخابات دیده نشد. فرماندار شهرستان نیز مشغول بستن بار بنه خود می باشد و شهر بی دولت را به حال خود رها کرده است و تنها کاری که نمی کند انجام وظیفه فرمانداری است.
بعضی افراد حقوقی دلیل و اصرار خود را بر عدم ابطال انتخابات شورای شهر مریوان را حساسیت منطقه یاد کرده و ابطال آن را مساوی با اعتراضات مردمی می دانند، غافل از اینکه اکثریت  مردم فرهیخته مریوان از این بداخلاقی بیزار بوده و ابطال انتخابات شورا جز مطالبات آنان می باشد.

حضور مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رای معنا دار آنان گواه این است که جامعه از آرامش کافی برخوردار است و کسی هم‌ بخاطر ابطال آراء کثیف به خیابان نمی آید. برکسی پوشیده نیست این بزه های اجتماعی از ساحت مردم نجیب مریوان بدور بوده و آنان از این بی سروسامانی این شهر با اصالت رنج می برند چون اهداف برخی برندگان انتخابات را که با آراء کثیف برنده شده اند به خوبی درک می کنند و لذا چشم به تدبیر هیات مرکزی نظارت نسبت به این دادخواهی عمومی دارند.