اطلاعیه مشترک اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نشان داد هیچ اختیاری در دولت اقلیم کردستان ندارند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق با انتقاد از اطلاعیه مشترک رهبران حزب متبوع خود و اتحادیه میهنی، این اطلاعیه را نشان دهنده عدم اختیار و تاثیرگذاری این دو حزب در دولت اقلیم دانست.

به گزارش کردپرس، روز یک شنبه 9 آذر/29 نوامبر رهبران و سران دو حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر، به عنوان احزاب سهیم در دولت اقلیم کردستان نشستی را در سلیمانیه برگزار کرده و پس از پایان نشست اطلاعیه مشترکی را منتشر و بر ضرورت تمرکز زدایی در نظام حاکمیتی اقلیم و اعزام هیئتی از سوی اربیل به بغداد برای رفع مشکلات فیمابین تاکید کردند.

اما هوشیار عبدالله از نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق به شدت از این اطلاعیه مشترک انتقاد کرده و آن را نشانه بی کفایتی دو حزب و عدم اختیار و تاثیرگذاری آنان در دولت اقلیم خواند.

سایت خبری خندان گزارش داد که هوشیار عبدالله اعلام کرده این دو حزب دارای مناصبی چون معاونت نخست وزیر، وزارت دارایی و صدها منصب مهم دیگر در دولت اقلیم بوده و جغرافیای وسیعی از اقلیم را (سلیمانیه، حلبچه منطقه گرمیان و راپرین) را در اختیار دارند، اما در اطلاعیه درخواست می کنند، هرچه زودتر هیئتی به بغداد اعزام شود.

وی این گونه درخواست کردن دو حزب را حاکی از عدم اختیار و توانایی آنان در تصمیم گیری های دولت اقلیم و از جمله برای اعزام هیئت به بغداد، علیرغم داشتن مناصب مهم در دولت  دانسته است.