موانع پذیرش بین المللی اداره خودگردان کردی در شمال سوریه
سرویس جهان- ویلیام کریستو معتقد است ترکیه و اپوزیسیون سوریه، مخالفان و موانع اصلی بر سر پذیرش و مشروعیت بین المللی اداره خودگردان کردی در شمال سوریه هستند.

به گزارش کردپرس، کردهای سوریه یکی ازموانع اصلی عدم پیشبرد امور در مناطق شمال شرق سوریه را که اصطلاحا اداره خودگردان می نامند، عدم داشتن مشروعیت بین المللی می دانند. رهبران کرد سوریه اخیرا از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل خواسته اند اداره خودگردان کردی در شمال سوریه را به رسمیت بشناسد.

ویلیام کریستو، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در یادداشتی که در نشریه نیوعرب منتشر شده، به بررسی موانع پذیرش مشروعیت اداره خودگردان کردی در شمال سوریه نزد جامعه بین المللی پرداخته است.

این تحلیلگر دو عامل اصلی عدم مشروعیت بین المللی اداره خودگردان کردی در شمال سوریه را مخالفت سرسختانه ترکیه و اپوزیسیون سوریه با این مسئله عنوان کرده است.

او معتقد است ترکیه با هر گونه مشروعیت بخشیدن بر کنترل کردها بر شمال سوریه مخالفت کرده است و این مخالفت خود را از طریق ممانعت از پذیرش اداره خودگردان در لیست مذاکرات ژنو و عملیات نظامی علیه کردهای سوریه در سال های 2018 و 2019 نشان داده است.

کریستو همچنین با اشاره به رابطه تنش آلود میان اداره خودگردان کردی در شمال سوریه و نیروهای اپوزیسیون این کشور، یکی دیگر از عوامل عدم مشروعیت بین المللی کردها را مخالفت اپوزیسیون با مشارکت کردها در کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه و نهادهای بین المللی برای حل بحران سوریه دانسته است.

این تحلیلگر همچنین اهمیت ندادن کردها به مشارکت واقعی نیروهای عرب در مناطق تحت کنترل کردها را یکی دیگر از مشکلات برای پذیرش بین المللی اداره خودگردان دانسته است زیرا به گفته وی، عدم مشارکت واقعی اعراب در اداره خودگردان کردی اعتراض برخی نهادهای بین المللی را برانگیخته است.