2 شهر کردستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند
سرویس کردستان - اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور, 2 شهر سنندج و بیجار در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش کرد پرس, بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۳۱ تیرماه اعمال می‌شود، ۲۳۲ شهرستان قرمز، ۱۱۷ شهرستان نارنجی و ۹۹ شهرستان زرد هستند و تعداد شهرستان‌های آبی صفر است.

در کردستان شهرهای سنندج و بیجار به رنگ قرمز درآمدند و بقیه شهرها نیز در وضعیت نارنجی و زدر قرار دارند که به نظر می رسد اگر وضعیت شیوع کرونا همانند چند روز گذشته باشد شاهد قرمز شدن دیگر شهرهای استان نیز خواهیم بود.