پناهجویان اهل افغانستان آواره در ترمینال دیاربکر
سرویس ترکیه - پناهجویان اهل افغانستان در ترمینال دیاربکر روز را به شب می رسانند.

به گزارش کردپرس، پناهجویان افغانستانی که از جنگ گریخته اند، در ترکیه سرگردان اند.

آژانس خبری بین النهرین امروز درباره سرگردانی پناهجویانی نوشت که به دلیل ادامه جنگ و بحران اقتصادی در افغانستان، برای رفتن به غرب، به ترکیه فرار کرده اند. دسته ای از این پناهجویان که در سنین 15 تا 17 سال هستند، به دلیل این که جایی برای رفتن ندارند، در ترمینال دیاربکر آواره و سرگردانند.

آنها گرمای شدید روز را در سایه درخت های محوطه این ترمینال، تحمل می کنند و از برآورده کردن کمترین نیاز های خود نیز ناتوانند. 

گفتنی است، پس از آوارگان سوری، بیشترین تعداد پناهجو در ترکیه متعلق به شهروندان اهل افغانستان است، که اخیرا به بحرانی برای جامعه ترکیه تبدیل شده است.