آلودگی شدید محیط زیست، معضل جدی مناطق تحت کنترل کردهای سوریه
سرویس جهان- بر اساس گزارش موسسه پاکس هلند، منطقه حاصلخیز شمال شرق سوریه که تحت کنترل کردهای سوریه است، با آلودگی شدید نفتی، خشکسالی و کاهش منابع طبیعی سالم روبه روست.

به گزارش کردپرس، موسسه پاکس هلند که به بررسی تاثیرات جنگ در مناطق مختلف جهان می پردازد، در تازه ترین گزارش خود که به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه پرداخته، نسبت به پیامدهای محیط زیستی جدی جنگ بر آینده این منطقه هشدار داده است.

موسسه پاکس که به مدت دو سال به بررسی پیامدهای جنگ بر منطقه شمال شرق سوریه پرداخته هشدار داده است این منطقه از سوریه که به « سبد غذا» ی سوریه مشهور است، با انواع آلودگی های زیست محیطی بر اثر جنگ، استفاده نامناسب از نفت و خشکسالی مواجه است و جمعیت 3 میلیون نفری این منطقه با خطر جدی مواجه شده است.

ویم زویننبرگ، یکی از تهیه کنندگان این گزارش اشاره کرده است که در کنار کشته  وزخمی و آواره شدن جمعیت این مناطق بر اثر جنگ، آلودگی محیط زیست این منطقه نیز به یکی دیگر از بلاهایی تبدیل شده که بر سر این مردم آمده است. آلودگی در کنار جنگ پیامدهای جدی روی سلامت 3 میلیون نفر شهروندان این منطقه  و امنیت و ثبات این منطقه تحت کنترل کردها دارد.

این گزارش که با عنوان « جنگ، زباله و مراتع آلوده» منتشر شده، با استفاده از تحقیقات میدانی، تحلیل تصاویر ماهواره ای  و همکاری شرکای محلی نشان داده است که آلودگی نفتی ناشی از پالایش سنتی نفت خام منطقه ای گسترده از شمال شرق سوریه را تحت تاثیر قرار داده و حداقل 530 منطقه بر اثر نشت و سرریز نفت آلوده شده است. بخش بزرگی از مراتع این مناطق نیز بر اثر نشت نفت آلوده شده است.

در این گزارش اشاره شده که پالایش نفت خام به صورتی غیرعلمی سبب آلودگی هوا و آب این مناطق شده است در حالی که این منطقه یکی از مناطق حاصلخیز محسوب می شود. بر اساس این گزارش، 227 کیلومتر از روخانه های کوپک و بزرگ شمال شرق سوریه آلوده شده اند. این آلودگی ها اکوسیستم این منطقه را دچار اختلال کرده است.

در پایان این گزارش اشاره شده است که مقابله با این حجم از آلودگی، در کنار خشکسالی، فقط از طریق کمک های نهادهای بین المللی میسر است.