بازنده ها و برندگان یک انتصاب جنجالی درقروه
سرویس کردستان- چندین ماه است که انتصاب مدیراداره بهزیستی قروه تحت شعاع حاشیه های مدیرکل بهزیستی استان قرار گرفته و در نهایت به هر شیوه ای که بود این انتصاب در مورخه 28 آبان و در فضایی سنگین در بین خانواده بهزیستی شهرستان رقم خورد.

اعتراضات و استعفاهای فعالین و دلسوزان این عرصه  نیز نتوانست مانع این انتصاب گردد، کارنامه این پرونده در جمع بندی جلسه مشترک فرماندار شهرستان با فعالین بهزیستی مورخه 10 آبان  صادر گردید.

فرماندار شهرستان قروه  کاملا خود و جریان منتصب به آن  را از این انتصاب تطهیر کرد و مقصر اصلی را نماینده مردم قروه ومقصر بعدی را مدیرکل بهزیستی معرفی نمود و اورا به خاطر اصرار شش ماهه برای این انتصاب شماتت کرد.

 در این بازی چند ماهه آنچه که به نظر می رسد فرماندار و سمن ها مقصر را نماینده این شهرستان در مجلس بدانند  و بازنده این بازی با این حساب، نماینده مجلس می باشد و برنده اصلی این انتصاب، جریانی است که فرماندار بدان منتصب می باشد.

 وی بخاطر پاسخگویی به مردم و سمن ها خود را برنده محسوب نمود. اما سوالی از همه برندگان و بازندگان وجود دارد این است که  آیا مدیریت اداره ای معمولی در یک شهرستان که هرکسی از افراد همان اداره می توانست آن را مدیریت کند ارزش این همه جنجال آفرینی را دارد؟ در شرایطی که همه جامعه درگیر کرونا و گرانی هستند آیا انصاف است که انرژی مدیران و نمایندگان مجلس درگیر عزل و نصب مدیریتی معمولی گردد؟

دومین برنده ظاهری این انتصاب مدیرکل بهزیستی است که توانست با اصرار خود، نماینده این شهرستان در مجلس را با این انتصاب با خود همراه کند که چندصباحی بیشتر بر اریکه مدیریت خود باقی بماند وحالا او علاوه بر اجرای فرامین نماینده توانسته شکاف بین نمایندگان موافق و مخالف خود را نیز افزایش دهد.

خروجی نشست فرماندار نشان می دهد بازنده اصلی نماینده می باشد که تجربه خوبی در شروع دوره نمایندگی او نبوده است. نماینده ای که روی ظرفیت او حساب های زیادی شده بود، حیف است که در کمین بازی دو جریان سیاسی و منافع شخصی مدیرکلی قربانی شود. درکل؛ فرماندار و جناحش شکار خود را که همانا کسب وجهه بود زدند و مدیرکل بهزیستی هم حداقل مهلتی برای بقا به دست آورد، اما نماینده قروه بجز هزینه دادن چیز دیگری نصیبش نشد. سخنی با نماینده محترم؛ انتظارات بسیار زیادی از شما می رود که عقب ماندگی های چندین ساله را در قروه و دهگلان جبران کنید شایسته نیست وارد بازی بشوید که بوی تله می دهد.