رویدادهایی مانند جشن انار مهمترين شتاب دهنده گردشگری اورامانات هستند
سرویس کرمانشاه _ " لازم است بیش از پیش به الگوی رویدادها و جشنواره ها به عنوان مهمترين شتاب دهنده در توسعه صنعت گردشگری پرداخته شود. رویدادهایی مثل جشن انار، برگ ريزان و زمان برداشت هر یک از محصولات منطقه و یا مناسبت هایی که متناسب با تغییر فصل و طبیعت باشند، بهترین بهانه برای برگزاری رویداد و جذب گردشگر می باشد".

به گزارش کردپرس؛ با دعوت گروه هم اندیشی پاوه یک نشست تخصصی پیرامون «گردشگری شهرستان پاوه و فرصت ها و چالش های آن» با حضور  سابق حسینی کارشناس ارشد گردشگری و دهیار روستای نُسمه، برگزار شد که در ادامه پرسش های گروه هم اندیشی و پاسخ های آقای حسینی را می خوانید:

 آقای حسینی، جنابعالی کدام نوع از انواع گردشگری را توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان پاوه مناسب می دانید؟

گردشگری روستایی، عشایر، طبیعت گردی، ورزشی و رویداد.

از نظر جنابعالی، برای شتاب بخشی به صنعت گردشگری منطقه از چه الگويی بایستی استفاده کرد؟

به نظرم لازم است بیش از پیش به الگوی رویدادها و جشنواره ها به عنوان مهمترين شتاب دهنده در توسعه صنعت گردشگری پرداخته شود مثل جشن انار، برگ ريزان و زمان برداشت هر یک از محصولات منطقه و یا مناسبت هایی که متناسب با تغییر فصل و طبیعت باشند بهترین بهانه برای برگزاری رویداد و جذب گردشگر می باشد.

فرصت های سرمايه گذاری در حوزه گردشگری شمشير رود را چگونه ارزيابی می فرمائيد. درمورد كميت و كيفيت اقدام های انجام شده در اين زمينه و موانع و مشكلات موجود در استفاده بهينه از اين ظرفيت را توضيح دهيد؟

درهای سبز هميشه يكی از بهترين نقاط و مسير های تفريحی و به تبع جذاب برای سرمايه گذاری هستند. بخصوص اگر جمعيت در آنجا ساكن باشد جوامع محلی می توانند بعنوان ميزبان بيشترين بهره را ببرند كه در مسير شمشير رود باطول ۱۸ كيلومتر و چند هزار جمعيت روستایی صدق ميكند. گردشگری منطقه ما چون نوپا هست فعلا تاكيد بر كميت بوده وبه تازگی به شكل نقطه ای و خصوصی كيفيت سازی سليقه ای درحال شكل گيری است. و اداره محترم ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی نيز درحال ساماندهی و توجه ويژه تر به اين مقوله است. خوشبختانه بايد گفت مسير سبز شمشير رود از اولين مسيرهای بوده كه مورد توجه خود جامعه محلی و مسئولين برای ساماندهی در دستور كار قرار گرفته، با هماهنگی و هم انديشی با كاک برهان لهونی و با پيگيری و مشاركت ايشان نشست هايی با مسئولين و صاحبنظران صورت گرفته و أخيرا با پيگيری های مستمر نماينده محترم در مجلس شورای اسلامی جناب دكتر لهونی جهت تامين آب جايگزين برای شرب از حق آبه باغات و ساماندهی فاضلاب ها كه از مهمترين موانع و معضلات گردشگری و باغداری در مسير سبز می باشد و به تبع رفع آن موفقيت عظيمی در حوزه باغداری و گردشگری به عنوان مكمل خواهد شد. و باتوجه به نشست های جناب آقای لهونی با شوراها و دهياران روستاهای مسير و طرح موضوع با كارشناسان سطوح مختلف از سطح محلی تا ملی، پيگير و در ارتباط مداوم جهت حل اين معضل می باشد، لازم به توضيح است در آخرین نشستمان در خصوص اين طرح با كاک برهان لهونی بيان نمودند كه طرح را خیلی با مهندس کیوان لهونی و مهندس شادمان لهونی کە شرکت مشاور ژیناب غرب را ادارە می کنند و دیگر دوستان مشغول همفکری برای طراحی اولیە و پیشنهاد چند گزینە مقبول با رعایت تمام جوانب از نظر اولويت های زیست محیطی، اهداف و چشم اندازهای گردشگری، مسائل بهداشتی و بهداشت محیط، فنی و مهندسی و هم از نظر توجە کافی بە مهندسی ارزش و ديگر اولويت ها هستیم. نماينده محترم در مجلس شوراي اسلامی نیز کلیت موضوع مد نظر را بە وزیر محترم نیرو و معاونین مربوطشان ضمن هماهنگی بامدیران محترم کل آب منطقە ای، آب وفاضلاب، جهاد کشاورزی و شیلات ومحیط زیست و... استان قبولاندە است و پیشنهاد دارم جناب مهندس شادمان لهونی در یک مصاحبە اختصاصی این موضوع اساسی را درهم اندیشی «مستقلا» بحث کند.

ارزیابی جنابعالی در مورد بهترين مدل توسعه گردشگری پایدار در شهرستان پاوه و اورامانات چیست؟

مدل اجتماع محور، در جمع اساتید برتر جهاد دانشگاهی استان هم أعلام كردم؛ در یک پروسه ۳ ساله می توان بر اساس مدل اجتماع محور روستاها را باز زنده‌سازی نمود. یک برنامه اجتماع محور در گردشگری دارای پنج ضلع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی می باشد که با مدیریت توانمند میتوان روستاها را باز زنده سازی نمود. توانمند سازی جوامع محلی و تاكيد اصلی بر بستر جامعه هست، مدل اجتماع محور مدلی است که نقطه اتکا آن به ظرفیت های اجتماعی موجود است مانند سرمایه انسانی و اجتماعی در این مدل، مشارکت حداکثری برای حضور و نقش آفرینی تک تک آحاد جامعه بومی و محلی فراهم می شود.

جناب آقای حسینی، جنابعالی مهمترين مانع توسعه گردشگری در شهرستان پاوه را چگونه ارزیابی می فرمائید؟ و چه راهکاری پیشنهاد میدهید برای ارتقای شناخت جامعه نسبت به گردشگری؟

موانع بسيارند مانند موانع اجتماعی، فرهنگی، عدم خودباوری اجتماع در استفاده از مزيت های گردشگری، وجود فرهنگ سنتی در استفاده از ابزار اطلاع رسانی و جذب گردشگر، نبود زير ساخت ها. ولی می توان گفت مهمترین مانع عدم شناخت است. هرچقدر بتوانیم شناخت جامعه را از ظرفیت های صنعت گردشگری پایدار بالا ببریم به همان میزان موانع را کنار زده و راه را برای توسعه این صنعت هموار نموده ایم و در فرايندها توضيح بيشتر ميدم، بایستی بیشتر به سمت آگاه سازی و آموزش و توانمند سازی پیش برویم. بایستی فضای روستا را تبدیل به یک کارگاه آموزشی نمود. بدون آموزش و توانمند سازی توسعه گردشگری بسیار دشوار است.

باغ های زيبا و مثمر با ويژگی های طبيعی زيبای منطقه آيا می تواند به عنوان يكی از قابليت های سرمايه گذاری در شهرستان پاوه باشد. برای استفاده از اين قابليت چه اقدامی های بيشتری می توان انجام داد؟

بله، بايستی به سمت گردشگری كشاورزی رفت و صنعت گردشگری را به عنوان صنعتی مكمل در كنار اين فضاهای زيبا و طبيعی برای سودآوری بيشتر قرار داد. در پاسخ به بخش دوم سوال یعنی برای استفاده از این قابلیت چه اقدام هایی می‌توان انجام داد؟ ايجاد مزارع گردشگری در روستاها ابتدا بایستی باغداران را با فواید صنعت گردشگری آشنا نمود، صنعت گردشگری به عنوان صنعت مکمل در کنار فعالیت باغداران می تواند درآمد مضاعفی برای این عزیزان ایجاد نماید.

از دیدگاه جنابعالی فرآیند توسعه گردشگری منطقه در چه حوزه هایی می تواند باشد؟

به هر حال موضوع گردشگری در منطقه هنوز به صورت نهالی است که برای رشد نیاز به مراقبت و حمایت های همه جانبه ای دارد. همه بایستی در این مقوله ورود پیدا کنند. بخصوص دانشگاه ها و مراکز علمی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی به جامعه محلی را دارند، دانشگاه ها موتور محرکه پیشرفت جامعه هستند بایستی وقت بیشتری برای این مقوله بگذارند، فرهیختگان و بزرگان منطقه هم نقش مهمی دارند. بایستی فضای گفتگو درخصوص گردشگری را در سطح جامعه گسترش دهیم، اگر از مرحله آگاهی سازی به خوبی و با مشارکت و مدیریت اهالی علم و معرفت عبور کنیم، بایستی فضای شهرستان را به عنوان اولین شهرستان کشور مبتنی بر یادگیری سواد گردشگری نماییم. بدون آموزش و یادگیری آحاد اجتماع، ظرفیت های گردشگری منطقه فعال نخواهد شد. اگر از این دو مرحله بخوبی گذر کنیم در مرحله سوم با اجتماعی مواجه خواهیم شد که با ما همراه هستند و این یعنی موفقیت پایدار ما.

جنابعالی مهمترین مشكلات و موانع سرمايه گذاری بخش خصوصی در شهرستان پاوه و اورامانات را چگونه ارزيابی می فرمایید؟

یکی از مشکلات شهرستان پاوه به مانند سایر شهرستان های استان، فقدان نقشه راه توسعه شهرستان است. بالاخره اگر بنا بر توسعه پایدار شهرستان داریم بایستی هر چه سریعتر با به کارگیری تمامی ظرفیت های علمی و دانشی موجود به طراحی این نقشه بپردازیم تا بتوانیم آینده خوب و روشن برای شهرستان و منطقه تعریف نماییم. ما حتی در شناسايی، معرفی و عرضه ظرفيت ها و داشته هايمان به سرمايه گذاران ضعيف عمل كرديم

جناب آقای حسینی عزیز، شما به مدت ۱۶ سال دهیار نُسمه هستید، و تغییرات زیادی را در این مدت در ایجاد و توسعه گردشگری نُسمه شاهد بوده ایم. الگوی توسعە گردشگری نُسمە بر چە مبنایی بودە و گردشگری نُسمە چە دستاورد های ملموسی داشتە است؟

برنامه ريزی و سير تحول گردشگري روستای نُسمه براساس تجربه شخصی در روستا و استفاده از نظرات اساتيد دانشگاهی در قالب اين مدل مفهومی بە صورت شکل زیر ارائە می گردد. در خصوص دستاوردها با ۱- مطالعات علمی ۲- مشارکت حداکثری ۳- آموزش و توانمند سازی ۴- تعامل و ارتباط خوب با مراکز علمی، دستگاه های دولتی و آژانس های گردشگری ۵- رعایت قواعد گردشگری پایدار ۶- ایجاد زیرساخت های مورد نیاز اقامت گردشگران. ما خوشبختانه موفق شديم زنجيره ارزش گردشگری را از انگيزه سفر تا بازخورد سفر، سيكل وچرخه را كامل كنيم. در این مدل دهيار به عنوان مدير نقش محوری و تسهيلگری را دارد. جامعه محلی و سرمايه گذاران بستر ساز واقعی و ذينفعان اصلی هستند. ادارات، سمن ها، شوراها، هيئت های انديشه ورز و گروه های داوطلب نيز در نقش های تسهيلگر و ياريگر عمل می كنند

جناب آقای حسینی، صمیمانه از حضور جنابعالی در این گفتگوی گروه هم اندیشی پاوه سپاسگزاریم، در پایان چنانچه مطلبی وجود دارد که بیان نشده است و لازم می دانید مطرح فرمائید در خدمت حضرتعالی هستیم.

حاصل عملکرد صنعت گردشگری، صادرات نامرئی است که با ورود هر گردشگر به اندازه چند بشکه نفت ارز وارد کشور می شود و از جهت دیگر این صنعت بسیار کار بر است ،یعنی قدرت اشتغال زایی بالایی دارد. اقتصاد شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از گشایش مرزها، ثبت جهانی اورامانات و وجود جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی بهره‌مند خواهد شد. امیدوارم در آینده نه چندان دور و با عبور از خطر کرونا، شاهد شکوفایی اقتصادی خوبی در سطح منطقه باشیم ضمن اعتقاد به تمامی محورهای توسعه پایدار، تقویت محور اقتصادی را به عنوان پیشران دیگر محورهای توسعه پایدار «اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی» می شناسم و به همین لحاظ نیز توسعه گردشگری را به عنوان یکی از بخش های مهم و استراتژیک تقویت کننده اقتصاد منطقه میدانم. و اميدوارم روزی قطار گردشگری به اورامانات برسد.