ترکیه برای گروه‌های تندرو از غرب کمک مالی دریافت می‌کند
سرویس سوریه-عضو نمایندگی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در اقلیم کُردستان عراق گفت:ترکیه امروز از طریق راهکارهای دیپلماتیک و ابزار سیاسی که در دست دارد، از کشورهای اروپایی برای گروه‌های "تندرو" کمک‌ مالی دریافت می‌کند و آن‌ها را علیه کُردها بکار می‌گیرد.
«فتح‌الله حسینی» عضو نمایندگی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در اقلیم کُردستان عراق در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به گزارش‌هایی که در آن‌ آمده بریتانیا و کشورهای اروپایی به گروه‌های رادیکال سوری کمک مالی کرده‌است، اظهار کرد:اخیرا در برخی گزارش‌های آمده که انگلیس و کشورهای اروپایی به گروه‌های تندرو کمک مالی می‌کنند‌.این رویه از سال ۲۰۱۲ و از زمانی که سوریه آبستن حوادث شد، ادامه دارد و کشورهای غربی و ۸۹ کشور دیگر از گروه‌هایی حمایت کردند که نه تنها امروز جزء‌ انقلابیون سوری محسوب نمی‌شوند، بلکه گروه‌های تندرو و تروریستی محسوب می‌شوند که در تخریب سوریه و آوره‌کردن‌ مردم نقش داشته‌اند.
وی ادامه داد:این گروه‌های تروریستی امروز دیگر بخشی از آزادی‌خواهان‌ سوریه نیستند،ئ بلکه مجموعی از شبه‌نظامیانی هستند که تحت فرمان ترکیه علیه دستاورده‌ای کُردها در سوریه بکار گرفته می‌شوند و عفرین و سریکانی و گری‌سپی و اعزاز را برای سلطان عثمانی تصرف کردند.
وی تصریح کرد:ترکیه امروز از طریق راهکارهای دیپلماتیک و ابزار سیاسی که در دست دارد برای گروه‌های "تندرو" از کشورهای اروپایی کمک‌ مالی دریافت می‌کند و آن‌ها را علیه کُردها بکار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد:واجب است امروز کشورهای غربی نقش مثبتی در تحولات سوریه ایفا کنند و انگلستان‌ هم اگر از اقدامات خود پشیمان‌ شود می‌تواند بدنبال راه حل سیاسی برای بازگشت آرامی به سوریه باشد.حل مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی امکانپذیر است.