واکسناسیون خبرنگاران ایلامی از ۹ مرداد آغاز می شود
سرویس ایلام - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از آغاز واکسیناسیون خبرنگاران استان از شنبه ۹ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جمیل صادقی فر گفت: خبرنگاران ایلامی که دارای کارت خبرنگاری بوده و در لیست خانه مطبوعات قرار دارند، از روز شنبه هفته آینده ۹ مرداد واکسن کرونا دریافت می کنند.

وی اظهار  داشت: واکسیناسیون خبرنگاران، زندانیان، بانک ها، اساتید دانشگاه و حوزه، رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری و فرودگاه در دستور کار خواهد بود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام در خصوص نوع واکسن تزریقی برای این قشر گفت: در صورتیکه که نوع خاصی از واکسن در مرکز اعلام نشود، هر واکسنی که در دسترس باشد، استفاده می شود.

صادقی فر ادامه داد: واکسن خارجی که این روزها بیشتر در اختیار ما قرار می گیرد، سینوفارم چین است.