خروج آمریکا از سوریه منجر به نابودی دستاورد کُردها می‌شود
سرویس سوریه-عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) گفت‌:اگر آمریکا از شمال سوریه خارج شود، احتمال دارد دولت مرکزی سوریه و متحدانش یا ترکیه به شمال و شرق سوریه حمله کنند.
بهجت شیخو عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) در گفتگو با کُردپرس با اشاره به دورنمای حضور نیروهای آمریکایی در سوریه، اظهار کرد:آمریکا دولتی ساختارمند و صاحب قدرت در جهان است.اما آمریکا هیچ راه‌حل سیاسی برای مناطقی که در آن ورود می‌کند، تعیین ندارد.آمریکا کشوری دموکراتیک و دارای موسسات سیاسی قدرتمندی است اما زمانی که دستوری از کاخ  سفید یا پنتاگون گرفته می‌شود، مبنی بر آنکه نیروهای نظامی آمریکا باید از نقطه‌ای خارج‌ شوند، بدون آنکه توجه کنند که ممکن است چه اتفاقی در آن منطقه بوجود آید، مبادرت به خروج از آن منطقه می‌کنند.
وی ادامه داد:اگر آمریکا بخواهد از کُردستان سوریه خارج شود، بدون آنکه راه‌حل سیاسی در این منطقه برقرار گردد، در حق مردم کُرد ظلم می‌شود چرا که اداره‌ای که امروز در این منطقه حکم می‌کند از سوی سازمان ملل و کشورهای دیگر و دولت مرکزی به رسمیت شناخته نشده و خروج آمریکا می‌تواند خسارات جدی به مردم این منطقه وارد کند.
وی افزود:خروج آمریکا از کُردستان سوریه دو سناریو ایجاد می‌کند.سناریو اول دولت مرکزی و متحدانش به این‌ منطقه حمله کنند و این‌ منطقه را کنترل کنند.سناریو دوم حمله ترکیه و گروه‌های شبه نظامی به قصد تصرف مناطق شمال و شرق سوریه است.اداره خودگردان هنوز از سوی سازمان ملل رسمیت نیافته است و این طمع طرف‌های دیگر برای نابودی این اداره را زیادتر می‌کند.