گسترش آتش نژادپرستی، فاجعه ای بزرگتر از آتش سوزی است
سرویس ترکیه - HDP از مردم خواست در برابر تحریکات نژادپرستانه در جامعه، همبستگی خود را حفظ کنند.

به گزارش کردپرس، در پی بالا گرفتن اتهامات بر علیه حزب کارگران کردستان (PKK) و ادعای همدستی آن با حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در آتش سوزی های گسترده دو روز گذشته، هیات اجرایی مرکزی HDP با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن آسیب به محیط زیست، از مردم خواسته است تا در برابر تحریکات نژآدپرستانه برای دو قطبی کردن جامعه همبستگی خود را تقویت کنند.

در بخش هایی از این بیانیه که با امضای هیات اجرایی مرکزی HDP، در سایت رسمی این حزب منتشر شده، آمده است: «به عنوان حزبی که از محیط زیست و آرامش اجتماعی دفاع می کند، آتش سوزی و حمله به طبیعت از مسائلی است که ما بیشترین حساسیت را نسبت به آن داریم.» 

HDP با بیان این که خواستار روشن شدن دلایل این آتش سوزی هاست گفته است: «باید هر چه زودتر تحقیقاتی برای روشن شدن این که آیا این آتش سوزی ها به دلیل سهل انگاری، خرابکاری، یا سوء استفاده از مناطق جنگلی است انجام شود. دشمنی نسبت به جنگل ها و طبیعت هرگز قابل پذیرش نیست و کسانی که باعث این امر شده اند باید در برابر قانون پاسخگو باشند.»

HDP با اشاره به این که حکومت برای بقای خود به جنگ در داخل و خارج ترکیه نیازمند است ادامه می دهد: «حکومتی که در هر فرصتی به هواپیماهای جنگی بی سرنشین خود می بالد، و از رئیس جمهورش گرفته تا وزرای کابینه اش هیچ کدام از هواپیمای شخصی شان پایین نمی آیند، نمی تواند برای مقابله با این آتش سوزی ها هواپیمای اطفای حریق مهیا کند.»

HDP در پایان این بیانیه با ذکر این جمله که «گسترش آتش نژادپرستی در جامعه، و دو قطبی کردن آن، فاجعه ای بزرگتر از آتش سوزی است»، می گوید: «با وجود همه تحریکات، ما از مردم می خواهیم که همبستگی خود را افزایش داده، طبیعت و محیط زیست را در آغوش بگیرند، و همزیستی اجتماعی را تقویت کنند.»