راهپیمایی شبانه مردم جزیر در اعتراض به قتل عام خانواده کرد
سرویس ترکیه -مردم جزیر در اعتراض به کشتار نژادپرستانه کردها در قونیه، شبانه به خیابان ها ریختند.

به گزارش کردپرس، مردم شهر جزیر در استان شرناخ، در واکنش به قتل عام خانواده کرد در قونیه، شبانه به خیابان ها ریختند.

شب گذشته در حمله نژادپرستانه ای که منجر به کشتار اعضای یک خانواده کرد در قونیه شده بود، 7 تن از افراد این خانواده با شلیک گلوله از سوی ملی گرایان افراطی ترک جان خود را از دست دادند. به گزارش MA، پس از انتشار این خبر، مردم همه محله های شهر کردنشین جزیر، با ریختن به خیابان ها و راهپیمایی، به قتل هام نژادپرستانه کردها اعتراض کردند. 

مردم جزیر با شعار «Kurdistan goristan ji bo faşîstan» (کردستان گورستان فاشیست ها است) اعتراض خود را به کشتار نژادپرستانه مردم کرد نشان دادند.

بر اساس اخبار غیر رسمی فضای این شهر از شب گذشته، به شدت پلیسی شده است.